Voorzichtige hoop op betere tijden | Nieuwe column in Het Friesch Dagblad

Veel beleggers hebben de afgelopen dagen met verba­zing naar de ontwikkeling op de aandelenmarkten gekeken. Koersen stegen met procentpunten per dag. De Amerikaanse aandelenindex heeft afgelopen woensdag de beste vijftigdaagse periode ooit afgesloten met een slot slechts 8 procent onder de recordstand van halffebruari.

Positief is dat Europa het de laatste dagen beter deed dan de VS. Met name de technologieaandelen in de VS hebben het de afgelopen weken goed gedaan. Op zich logisch, bedrijven als Microsoft profi­teren juist van thuiswerken en aankopen kunnen gewoon via inter­net gedaan worden. Op termijn zit er wel een risico in de grote bedrijven in de Ameri­kaanse technologiesector, zoals Facebook en Alphabet. Deze bedrij­ven hebben namelijk zo’n sterke marktpositie of zelfs monopolies en grote winstgevendheid dat het niet uitgesloten is dat er nog eens maat­regelen genomen worden om de invloed in te dammen. En president Donald Trump is zoals bekend geen grote vriend van een aantal van deze bedrijven. Zelfs vage plannen in die richting kunnen de koersen naar beneden zetten. De vraag is of beleggers niet te veel vertrouwen hebben in een snel herstel van de economie. Met veer­tig miljoen werklozen is er nog wel wat voor nodig in de Verenigde Staten om weer naar een normale situatie te gaan. Maar er zijn vol­doende cijfers die erop wijzen dat het dieptepunt achter de rug is. De olieprijs is weer opgelopen in de verwachting dat de vraag toeneemt. En de dollar is de afgelopen weken behoorlijk gedaald, een teken dat de vlucht naar veilige dollars afneemt. Het aantal coronagevallen in New York daalt snel wat de Amerikanen weer wat moed geeft. Minder bekend is dat bedrijven de afgelopen maanden op grote schaal geld hebben opgehaald via obligatieleningen en bankkredieten. Daarmee kunnen ze de komende maanden overbruggen. En niet te vergeten, dankzij de extreem lage rente zijn de kosten laag. En dat zal de drijvende kracht zijn de komende maanden en jaren.

De vraag is of beleggers niet te veel vertrouwen heb ben in een snel herstel

Naast de directe steun van overhe­den op inkomensgebied is er een stortvloed van liquiditeiten door centrale banken. Obligaties worden massaal opgekocht om de rente laag te houden. Maar ook aandelen. De Zwitserse centrale bank heeft de afgelopen jaren voor honderden miljarden aandelen gekocht. En ze is daarin niet de enige, ook de Ja­panse centrale bank koopt aande­len. En de lage rente en langzamer­hand ook negatieve rente op bank­tegoeden dwingt beleggers naar een beleggingscategorie die nog wat oplevert: aandelen. Naar mijn me­ning zal dit de markt ondersteunen bij dalingen. Heel veel mensen zullen dit aangrijpen als een mooi koopmoment. En ik geef ze geen ongelijk.

Bron: Het Friesch Dagblad | 07-06