Friesland Branding

Friesland Branding

De naam Friesland Branding is niet voor niets gekozen. Branding is onderdeel van elk getij. Dat wil zeggen Friesland Branding kan als standalone strategie worden ingezet, maar wordt ook bij individueel vermogensbeheer gebruikt, als onderdeel van meerdere beleggings strategieën. U kunt dus bijvoorbeeld 100% van uw inleg in Friesland Branding investeren, maar u kunt Friesland Branding bijvoorbeeld ook voor 20% laten meewegen in uw vermogensbeheerportefeuille.

Friesland Branding is een offensieve manier van beleggen en de portefeuille wordt maandelijks geëvalueerd en eventueel geherbalanceerd.

“Portefeuille strategie Friesland Branding”

De portefeuille bestaat uit 7 aandelen, die zorgvuldig zijn geselecteerd vanuit de SP500; de index van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven. De keuze voor deze 7 aandelen is gebaseerd op
een aantal unieke mathematische regels die strikt worden nageleefd. Daarnaast wordt actief risicomanagement toegepast via een tweetal indicatoren. Op basis van deze twee indicatoren en
haar historisch rendement heeft Friesland Branding zich al sinds 2001 bewezen. De portefeuille is in de markt als beide indicatoren positief zijn en is uit de markt als één van de beide
indicatoren negatief is.

Friesland Branding belegt in aandelen die hoogvlieger zijn en zich hebben ‘losgemaakt’ van hun eigen geschiedenis en van de andere bedrijven uit de S&P 500. Gaat u er wel van uit de Friesland Branding een volatiele beleggingsstrategie is en de waarde van deze portefeuille grotere schommelingen kent dan bijvoorbeeld een indexbelegging. Het maximale verlies is de afgelopen 20 jaar (tussentijds) -18.8% geweest, maar daar tegenover staat dat Friesland Branding nog nooit een negatief jaarlijks resultaat heeft gerealiseerd.

Rendement afgelopen jaren

Dankzij de unieke mathematische regels voor de selectie van de 7 aandelen en het goed functionerende risicomanagementsysteem heeft Friesland Branding zich sinds 2001 bewezen.
Het gemiddelde jaarlijks gecumuleerde rendement van deze portefeuille is sinds 2001 27,4% terwijl de S&P 500 een gemiddeld rendement van 5,4% kende.

Beleggingshorizon

De minimale beleggingshorizon voor Friesland Branding is minimaal 3 jaar. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op
een positief resultaat. Indien u hierover wilt overleggen, horen we graag van u.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan eens contact op met André Kamstra.
Andre Kamstra
085-489 56 90