Beleggingsstrategie Vermogensbeheer Friesland 2019/2020

Het beleggingscomité heeft afgelopen dinsdag bij elkaar gezeten om te kijken naar het (deel van het) jaar wat achter ons ligt en te kijken naar het beleid voor 2020. We kijken terug met een goed gevoel, maar blijven kritisch kijken naar de markten, onze research, de werkwijze enz. Het blijft namelijk uw geld en deze verantwoordelijkheid nemen wij niet licht op.

Terugkijkend op 2019

We zijn tevreden over het verloop van de overlegstructuur en de wijze van beleggen. Door de teleurstellende resultaten van eind 2018 hebben we ons beleid veranderd en zijn we overgegaan tot een directe(re) manier van handelen. In de verschillende portefeuilles staan nu grotendeels bekende bedrijfsnamen, we kiezen nu veelal voor individuele aandelen met een aantrekkelijke dividenduitkering. Op de kwartaaloverzichten is dan ook terug te zien dat er periodiek dividend wordt bijgeschreven op uw beleggingsrekening, dit naast het directe rendement op het aandeel.

Beleggingsoverleg

Ons beleggingsoverleg begint altijd met research en het verzamelen van gegevens met behulp van de systemen van Credit Suisse. Vanuit de ‘zee’ met ontzettend veel aandelen worden er door ons voorselecties gemaakt. Vanuit deze voorselecties maken we een aantal verkorte lijsten op basis van sectoren, landen en valuta’s waar we vertrouwen in hebben. Dit levert een aantal keuzelijsten op, waarop gemiddeld nog zo’n 70 aandelen staan, op basis hiervan kunnen wij het juiste aandeel kopen die past bij de specifieke portefeuille.

Binnen de bestaande portefeuilles kijken we of er aandelen verkocht moeten worden, we kijken naar:

  • Welke aandelen hebben hun koersdoel bereikt
  • Welke aandelen zitten dichtbij het koersdoel, deze worden besproken aan de hand van de researchgegevens. Er kan worden besloten het koersdoel aan te passen, maar we kunnen deze ook gaan vergelijken met een ander aandeel in dezelfde sector/regio/valuta.
  • Welke aandelen staan op aanbeveling van Credit Suisse met het advies ‘verkoop’ en welke vervangende aandelen/fondsen zijn er die meer potentie hebben.

Op basis van bovenstaande zullen er keuzes worden gemaakt en wordt er (eventueel) gehandeld.

Strategie 2020

De weg die we begin dit jaar zijn ingeslagen zullen we zeker doortrekken naar 2020. De basis is goed geweest, dus hierop zullen we doorbouwen. De invulling van de vastrentende waarden zal goed in de gaten worden gehouden omdat de rendementen in 2019 goed zijn geweest. De obligatiemarkt is in beweging, dus wij zullen hierin moeten meebewegen.

Uiteraard houden we u op de hoogte!