Vermogensbeheer Friesland: persoonlijk en betrokken

Maatschappelijk verantwoorde verbinders. Zo zou je de dames en heren van Vermogensbeheer Friesland kunnen noemen. Ze gaan voor persoonlijk contact met hun klanten, en willen van betekenis zijn voor de regio.

Al ruim elf jaar beschermt en beheert Vermogensbeheer Friesland de vermogens van haar klanten. Daarbij staan persoonlijk contact en vertrouwen hoog in het vaandel. Om maatwerk te kunnen leveren, is het namelijk belangrijk om iemands ‘financiële DNA’ volledig te kennen, legt algemeen directeur André Kamstra uit. ,,We hebben alle gegevens nodig, plus welk risico iemand kan en wil dragen, én wat zijn wensen zijn. Op basis hiervan maken we een financiële planning, en kunnen we een passende beleggingsstrategie neerzetten. We kijken jaarlijks met de klant of het financieel plan nog actueel is.” Vermogensbeheer Friesland is wereldspeler Kamstra: ,,Wij zijn met trots steunpunt van wereldspeler Credit Suisse. Bij deze partij brengen veel miljonairs hun vermogen onder. Maar hun expertise gebruiken we ook voor klanten met een vermogen onder een miljoen euro. We kunnen elk moment de meest recente data opvragen, en krijgen meldingen waardoor we direct op de actuele situatie kunnen inspringen als we dat noodzakelijk vinden. Hierdoor kunnen we het risico voor onze klanten zo klein mogelijk houden.” Daarnaast zijn wereldwijde spreiding en sectorspreiding twee van de uitgangspunten bij elke portefeuille. Ook dit beperkt het risico op verlies. Tot slot is Vermogensbeheer Friesland honderd procent onafhankelijk. Vera Stilma, hoofd bedrijfsvoering: ,,Mocht het ergens slechter gaan, dan staat daar altijd een goed alternatief tegenover. Collega Frank Verhees, hoofd beleggingen en columnist van het Friesch Dagblad, beoordeelt de selectiecriteria en bewaakt deze.”

Beleggen is voor iedereen

Mensen die middels vermogensgroei geld aan de kant willen zetten voor later, kunnen vanaf vijftig euro per maand beheerd beleggen. Pijler twee is vermogensbeheer voor particulieren, ondernemers, stichtingen en verenigingen. Daarbij zijn er twee opties: vermogensbeheer vanaf een ton euro, en vermogensbeheer vanaf een miljoen euro. In alle gevallen biedt Vermogensbeheer Friesland een passende portefeuille. De risico’s variëren van laag tot hoog, en het rendement is navenant.

Sociale positie in Friesland

Vermogensbeheer Friesland wil eveneens van betekenis zijn voor de regio. ,,We bieden als dat mogelijk is een stage- of leerwerkplek aan, om zo te voorkomen dat jongeren naar het Westen vertrekken”, vertelt Stilma. Kamstra vult aan:
,,We willen onze bijdrage leveren aan de regionale werkgelegenheid. Veel Fries vermogen is weggezet in het Westen. Maar als iedereen in Friesland zijn vermogensbeheer doet, kan dat de regionale economie behoorlijk stimuleren.”

Bron: Leeuwarder Courant | bijlage NoordZ | Martine van der Linden | 12 december 2019