Schuldenexplosie en inflatie

Collega Frank Verhees, schrijft 1 keer in 6 weken een Column voor Het Friesch Dagblad. Lees hier zijn nieuwe Column over Schuldenexplosie en inflatie:

Voor de zekerheid heb ik nog eens nagelezen wat ik in mijn column van 13 maart in deze krant schreef. Het advies was toen om te profiteren van de sterk gedaalde aandelenkoer­sen in de eerste twee weken van0 maart. Inmiddels zijn we ruim vijf weken verder en zijn de aandelen van de AEX Index 17 procent geste­gen. Dat valt mee omdat ik eigenlijk veel te gemakkelijk dacht over de impact van corona en de gevolgen voor de samenleving en economie.

We weten nu wel beter, de in­vloed van de verspreiding van het coronavirus en wereldwijde maatre­gelen is groot en houdt nog lang aan. De overheden zien dat ook en gaan enorme bedragen uitgeven om de economische gevolgen voor zover mogelijk te compenseren. In korte tijd is er een enorme draai van afbouw van staatsschulden naar vergroting van die schulden. En niet een ldein beetje maar met miljar­den tegelijk, over de hele wereld. De vraag die dan rijst is of dat houdbaar is op langere termijn en wat het effect is op inflatie als er in korte tijd zoveel geld bijkomt. Dat schulden oplopen, is niet een enorm probleem als het uitgegeven wordt in je eigen valuta, waarbij er een centrale bank is die als achter­vanger fungeert. Daarom is het geen probleem dat Japan al jarenlang een staatsschuld heeft die meer dan twee keer het nationaal inkomen is. De Japanse centrale bank koopt de chuld deels op. Je vraagt je wel af wanneer de grens bereikt wordt, als die er al is. De hogere staatsschulden wereld­wijd zijn alleen houdbaar als de rente laag blijft. Ik denk dat de omstandigheden die al speelden voor de coronacrisis aanhouden. Namelijk een hoge spaarbehoefte bij de groeiende groep ouderen en een lage investeringsvraag van bedrijven. Als na verloop van tijd de economie weer aantrekt en overhe­den de schulden langzaam terug­brengen, zal blijken dat een hogere staatsschuld ook op langere termijn geen probleem is. Maar zal die enorme toename van geld, omdat alle overheden stimuleren, niet kunnen leiden tot een hogere inflatie? Dat zal zeker in eerste instantie wel meevallen, omdat we nu juist meer in een deflatie-scenario zitten.

“De hogere staatsschulden wereldwijd zijn alleen houdbaar als de rente laag blijft”

Het consu­mentenvertrouwen is daarbij diep gedaald, en veel mensen hebben minder of zelfs geen inkomen, ondanks steunmaatregelen van overheden. En bedrijven zullen ook voor­zichtiger kijken naar de toekomst voordat ze allerlei investeringen gaan doen. Het is moeilijk te voor­spellen hoe lang dit zal aanhouden maar het lijkt me waarschijnlijk dat dit niet zo snel zal veranderen. Op termijn is de kans op hogere inflatie wel groter, maar als dat gebeurt als gevolg van een aantrek­kende economie, dankzij de steun­maatregelen, is het geen probleem. Sterker nog, de centrale banken hebben de afgelopen jaren alleen maar beleid gevoerd om wat meer inflatie te krijgen. Grote vraag is nu wel of alle steun voldoende is om enigszins tegenwicht te bieden aan de Iockdown-maatregelen. De tijd zal het leren.

Bron: Het Friesch Dagblad | 25-04