spreiden

Men moet niet alle eieren onder één kip leggen

Misschien kent u dit spreekwoord, het betekent dat u de risico’s moet spreiden. In onze portefeuilles zorgen we er altijd voor dat de portefeuille breed gespreid is. Zo spreiden wij op basis van valuta, regio en op basis van sectoren. Hoe breder gespreid, hoe minder beweeglijk uw beleggingsportefeuille. Maar heeft u wel eens nagedacht om het spaargeld bij de bank te spreiden?

Waarom ook uw spaargeld spreiden?

Voor alle banken met een vergunning bij De Nederlandse Bank (DNB), geldt het depositogarantiestelsel. Dit betekent dat als deze bank failliet gaat, dan vergoedt de DNB een bedrag van maximaal € 100.00,00 per rekeninghouder. U kent vast het faillissement nog van de Dick Scheringa Bank (DSB) nog wel, vele rekeninghouders waren een deel van hun spaargeld kwijt doordat het saldo groter dan deze € 100.000,00 onder het faillissement van de bank valt. Een bijkomend nadeel is dat het altijd een tijd duurt dat u bij uw ‘eigen geld’ kunt komen, dus tijdelijk geen toegang heeft tot uw betaal- en/of spaarrekening. U kunt dus tijdelijk geen rekeningen betalen, boodschappen doen etc.  Het spreiden van uw geld, zoals het openen van een extra rekening bij een andere bank, kan dus ontzettend slim zijn.

De koekoek legt ‘t ei in andermans nest!
Is de koekoek nu slim of juist lui?
Feit is dat hij vele nakomelingen heeft.


Beleggingsrekening moet gespreid zijn

Iedereen die een beleggingsrekening heeft, is ook in het bezit van een betaalrekening en een spaarrekening. De betaalrekening is nodig voor het betalen van uw dagelijkse (periodieke) uitgaven, de spaarrekening is nodig voor het kunnen financieren van de onverwachte uitgaven (denk aan de kapotte auto en/of wasmachine). Het geld wat u dan nog over heeft, dat kan worden belegd.

Dit kan om een groot éénmalig bedrag, maar mag ook € 100,00 per maand zijn. Bij het openen van een beleggingsrekening voldoet u dus altijd aan de bancaire spreiding en onze portefeuilles voldoen dan weer aan de spreiding van de belegging, denk aan: valutaspreiding, sectorenspreiding en regionale spreiding.

Is er ook een garantie op het belegd vermogen?

Jazeker! Vermogensbeheer Friesland valt onder het beleggerscompensatiestelsel. Bij faillissement komt er een bedrag vrij van maximaal € 20.000,00 per persoon per instelling, afhankelijk van de volledige vordering. Hiermee moet Vermogensbeheer Friesland het vermogen scheiden van het vermogen van de beleggingsrekening. Hierdoor kunt u nog steeds bij uw geld en financiële producten komen.

Spreiding beperkt uw risico op vele vlakken

Beleggen neemt risico’s met zich mee, maar blijft beperkt door de juiste spreiding aan te brengen in de portefeuilles. Een ander groot risico wordt door het beleggerscompensatiestelsel uit handen genomen, dit omdat Vermogensbeheer Friesland een vergunning heeft bij DNB en AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Heeft u vragen of wilt u meer weten, laat het ons weten!