Maandbericht November 2019

Het goede sentiment op de beurzen van september zette in oktober door. Wereldwijd stegen de koersen, waarbij alleen Engeland een lichte min liet zien door de Brexit perikelen. 

Begin van de maand was er nog wat onrust over negatieve cijfers over de Amerikaanse economie van de inkoopmanagers. De index stond op het laagste punt van de afgelopen 10 jaar. 

Ook cijfers over de groei van de Chinese economie stelden wat teleur, 6% in het derde kwartaal was het laagste cijfer van de afgelopen 27 jaar. Nu moet dat wel wat genuanceerd worden want de Chinese economie is de afgelopen tijd zeer fors gegroeid, in absolute getallen gezien is de toename nog steeds heel behoorlijk. 

Eind van de maand verlaagde de Amerikaanse Centrale Bank voor de derde keer dit jaar de rente. Dit kwam niet onverwacht maar werd positief ontvangen. Dat gold ook voor de banengroei in de Verenigde Staten, elke keer weer een belangrijk cijfer als indicator van economische situatie. 

Eind van de de maand bereikte de Amerikaanse S&P500 aandelenindex zelfs een hoogste koers ooit. Dit was te danken aan beter dan verwachte winstcijfers over het derde kwartaal. Bovendien was de boodschap voor de toekomst niet al te negatief. Men gaat niet uit van een recessie in 2020 maar van “lagere, maar stabiele groei”. Nu is een recessie in de VS ook uiterst onwaarschijnlijk bij de zeer lage werkloosheid en consumentenbestedingen die nog steeds op een hoog niveau liggen. De werkloosheid in de VS ligt nu op het laagste niveau van de afgelopen 50 jaar. 

Optimisme over een handelsakkoord tussen China en de VS hielpen ook mee. Het blijft een voortdurend item voor de markten. Gezien de onvoorspelbaarheid en grilligheid van de Amerikaanse president blijft het overigens afwachten en is enige voorzichtigheid wel geboden. 

Rente

Een beter sentiment op de aandelenmarkten betekende licht hogere rentes afgelopen maand. Het maakt niet veel uit, een groot deel van de staatsobligaties in Europa hebben nog steeds een negatief rendement. Nederlandse 10-jaars rente staat op -0,29%. 

Zorgelijk is de ontwikkeling bij de bedrijfsleningen. Ook hier loopt de omvang van negatieve rendementen op. Bij een staatslening kun je nog zeggen dat je geen risico loopt en in ieder geval je geld terug krijgt. Maar bij bedrijfsleningen is er altijd een terugbetalingsrisico. Een negatieve rente is niet echt een stimulans om daar je geld in te steken. Wij zijn wat dat betreft ook heel selectief als het gaat om de vastrentende beleggingen. De beleggingen die we hebben bieden in ieder geval een rendement wat onder de huidige omstandigheden nog aantrekkelijk is. 

Winstcijfers

De cijfers over het derde kwartaal vielen mee en hielpen de aandelenmarkten. In de VS vielen de cijfers van de “tech” bedrijven mee. Apple en Microsoft behouden hun plaats als de twee grootste bedrijven ter wereld als je kijkt naar marktkapitalisatie met beiden een waarde boven de $ 1 biljoen (trillion in engels). Dat zijn echt enorme bedragen. Ter vergelijking, de marktwaarde van beide bedrijven is groter dan de hele marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde Duitse bedrijven. 

Bedrijf uitgelicht: Volkswagen-Porsche

Een bedrijf willen we uitlichten, Volkswagen. In onze portefeuilles beleggen we in VW via Porsche Automobil Holding. Dat bestaat vrijwel volledig uit aandelen Volkswagen. Via Porsche Holding koop je de aandelen met een aantrekkelijke discount. De cijfers van VW waren beter dan verwacht met een winststijging van 11,2%. Het bedrijf verwacht wel dat de vraag naar auto’s meer zal afnemen dan verwacht. Positief is dat er ruimte is om het dividend te verhogen. Op dit moment wordt slechts 30% van de winst als dividend uitgekeerd. Daar is ruimte voor groei. Daarbij speelt een rol dat het grootste deel van de boetes en betalingen vanwege het diesel schandaal al gedaan zijn. Ter illustratie, in de periode 2016-2019 was dat alleen al Eur 27 miljard! Positief is ook de recente aankondiging de Duitse overheid dat er fors meer geïnvesteerd gaat worden in elektrische auto’s en maar liefst 1 miljoen laadpalen. Volkswagen is inmiddels begonnen met de grootschalige productie van electrische auto’s. Daarbij speelt ook het schaalvoordeel van Volkswagen, als de top drie producent van personenwagens met een marktaandeel van rond de 10%. Alleen Toyota is qua volume groter. Interessant is trouwens dat China voor VW de grootste markt is. Daar hebben ze een marktaandeel van maar liefst 18,2% en is het bijna 40% van de totale omzet. Het aandeel Porsche Automobil Holding is in oktober met 12,2% gestegen. 

Positief nieuws blijft domineren

Met een nieuw uitstel van de Brexit is er weer een adempauze ingelast. De komende verkiezingen in de UK zullen meer richting moeten geven. Of misschien ook meer onduidelijkheid. Na al die jaren worden we een beetje Brexit moe. 

We geven nog steeds de voorkeur aan aandelen. Winsten en dividenden blijven aantrekkelijk, zeker vergeleken met de aanhoudend lage rente. In de portefeuilles houden we de wegingen van de individuele beleggingen in de gaten. Sommige posities die sterk gestegen zijn schaven we af door winst te nemen op een deel van de belegging. Nadruk blijft liggen op relatief hoge dividendbetalers.