Maandbericht mei 2020

Langzamerhand wordt de schade duidelijk van de wereldwijde Covid-19 uitbraak. De lockdowns in grote delen van Europa en de Verenigde Staten hebben een ongekend effect op winkelverkopen, horeca en toerisme. Veel bedrijven kunnen niet of minder produceren. De vraag naar olie is met ruim 30% gedaald door de forse afnamen van verkeersbewegingen en luchtverkeer. De Europese Commissie verwacht dit jaar een daling van de economie van bijna 8%. Dit lijkt zelfs nog wat aan de positieve kant. Voorlopige cijfers uit de VS over het eerste kwartaal gaan uit van een daling van bijna 5%. Dat voorspelt niet veel goeds voor het tweede kwartaal waar het effect van de lockdowns pas echt gaat spelen. 

Ondanks de sombere economische berichten was april een goede maand voor de beleggingen. Tenminste, vergeleken met de stand eind maart. Alle aandelenbeurzen wereldwijd lieten groene cijfers zien, waarbij de Amerikaanse beurzen de grootste stijging konden bijtekenen van rond de 10%. In Europa waren de stijgingen wat kleiner, maar wel overal positief. De maand april was in de Verenigde Staten zelfs de beste beursmaand sinds 1987. 

Dit lijkt moeilijk te rijmen met de slechte economische berichten. In de Verenigde Staten liep het aantal werklozen in enkele weken op naar ruim 30 miljoen. 

Toch is de stijging wel te verklaren. De klap in maart was fors maar eind van de maand was er al sprake van oplopende koersen. De grote daling eerder die maand is deels veroorzaakt door verkopers in een lege markt, waardoor koersen maar verder konden zakken. Dit speelde niet alleen bij aandelen maar ook bij obligaties. Later kwamen er kopers in de markt waardoor er een bodem ontstond. Waarschijnlijk is het herstel eind maart/begin april deels veroorzaakt door het einde van het kwartaal. Vaak een moment voor grote institutionele beleggers om wegingen in de portefeuilles weer in lijn te brengen met de lange termijn doelstellingen. De daling eerder het kwartaal voor aandelen betekende simpelweg dat er aandelen bijgekocht moesten worden. 

De dagelijkse bewegingen, naar beneden en boven op de markten waren groot in maart en april. Hieronder de dagelijkse procentuele uitslagen van de Amerikaanse aandelenmarkt. Opvallend hoe grote minnen en plussen elkaar afwisselden.

Bron: Goldman Sachs

Dividend

Een toch wel wat bittere pil is het al dan niet gedwongen opschorten van dividendbetalingen. Centrale Banken hebben aangegeven dat financiele instellingen, met name banken, dit jaar geen dividend mogen betalen. Dat heeft de koers van financials verder onder druk gezet. Gezien de sterke kapitaalpositie zouden dividendbetalingen bij de meeste instellingen geen probleem zijn geweest. Het is ook wat vreemd omdat banken op vele fronten geholpen worden door de ECB bij uitlenen van geld. Zo kunnen banken tegen -1% geld krijgen bij de ECB. De “-1%” wil dus zeggen dat ze 1% ontvangen als ze geld lenen. Ook zijn er onder andere soepeler regelingen ten aanzien van leningen met achterstanden. 

Om het nog wat erger te maken kwam Koninklijke Olie met het bericht dat het dividend fors verlaagd wordt. Niet geheel onverwacht maar toch wel wat verrassend gezien de omvang van de daling. Er blijft ongeveer eenderde van het dividend over, bij een dividendrendement van rond de 3%. 

In de portefeuilles worden een aantal beleggingen geraakt door dit dividendbeleid. Deels is het tijdelijk, dividendbetalingen zullen volgend jaar waarschijnlijk weer hervat worden. Maar voor Koninklijke Olie is de status van “weduwen en wezen” aandeel voorgoed verloren. 

Overheden en Centrale Banken 

Er is een groot verschil in de omvang van de beleidsmaatregelen in de VS en de andere landen. Hieronder een grafiek van de maatregelen als percentage van het nationaal inkomen (GDP) tijdens de financiële crisis van 2008 (groene kolom) en de de huidige maatregelen (blauwe kolom). Zelfs rekening houdend met ruimere sociale uitkeringen in de Eurozone is het verschil met de VS fors, terwijl de problemen identiek zijn. 

Bron: Goldman Sachs

Portefeuilles

We hebben een aantal individuele posities verkocht en geruild naar bredere indexbeleggingen. Hiermee halen we wat onzekerheid weg met de resultaten van bedrijven, die behoorlijk kunnen schommelen. Wat we teruggekocht hebben waren indexen in de Amerikaanse technologie, gezondheidszorg en de brede S&P500 index. Alle aankopen zijn ultimo april gestegen in waarde. 

Vooruitzichten

Hoewel de economische cijfers de komende weken/maanden niet positief zullen zijn verwachten we toch eerder een opgaande trend in de aandelen. De huidige wereldwijde recessie zal waarschijnlijk gevolgd worden door een aantal jaren van groei. Aandelen zouden daarvan moeten profiteren, met herstel van winsten. En met overal lage of zelfs negatieve rentes hoeven aandelen niet eens zoveel te stijgen om relatief aantrekkelijk te zijn als beleggingsinstrument. 

Er zijn uiteraard zorgen over de zeer forse begrotingstekorten bij overheden en de oplopende staatsschulden. Maar door de lage rentes die overheden betalen is de schuldenlast op zich wel behapbaar, met uitzondering van landen die al te grote schulden hadden zoals Italië. Bovendien zijn overheden goed in staat om ook geld voor langere looptijden op te halen waardoor de aflossing ver naar de toekomst verschoven kan worden. 

Met een versoepeling van de lockdowns in veel landen, waaronder nu ook Nederland, lijkt er toch wel wat licht aan het einde van de tunnel. Op medisch gebied wordt er ontzettend veel mankracht en geld ingezet om te werken aan een medicijn/vaccin tegen Covid-19. Je mag verwachten dat dit op enig moment tot successen leidt waarmee de pandemie geheel of grotendeels ingedamd kan worden. Dit voorkomt hopelijk ook het risico dat na een tijdelijke inzinking corona later dit jaar in een tweede golf weer veel slachtoffers eist. Maar met een bevolking die al ervaring heeft met de eerste golf en gewend raakt aan afstand, houden mondkapjes en handen wassen wordt het risico van een tweede golf steeds kleiner. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.