Maandbericht juli & augustus 2020

Algemeen

Het tweede kwartaal heeft een zeer sterk herstel laten zien na de daling van de markten in maart. Vanaf het dieptepunt medio maart zijn de aandelenkoersen sterk aangetrokken. Ook bij bedrijfsobligaties was sprake van een sterk herstel. 

Per saldo staan de portefeuilles nog op verlies de eerste helft van het jaar, maar het is behoorlijk kleiner geworden. En ook de eerste weken van juli was er sprake van behoorlijk oplopende koersen. 

De massale steunoperaties van overheden en centrale banken hebben hun uitwerking niet gemist. In dat opzicht is er wellicht geleerd van de financiële crisis in 2008. De steun heeft ervoor gezorgd dat er geen zorgen zijn om de stabiliteit van banken. Er is in ruime mate liquiditeitssteun, iets wat in eerste instantie ontbrak in 2008. Bovendien hebben de banken het eigen kapitaal ook fors verhoogd afgelopen jaren, van rond de 9% naar gemiddeld 14%. 

De grote toename van schulden van overheden is een probleem voor de toekomst. Door de lage rente zijn de jaarlijkse lasten nihil. Veel overheden lenen onder de nul procent. Bij de vorige crisis was de rentestand voor 10-jaars Staatsobligaties Nederland nog 4%! Nu staat deze rente op -0,40%. 

De balansen van de Centrale Banken zijn in extreem korte tijd opgelopen door het opkopen van obligaties. Deze aankopen worden nog langere tijd voortgezet. Op termijn zullen de gekochte obligaties afgelost worden en zal de balans weer inkrimpen. En niet vergeten, er wordt wel rente ontvangen op de obligaties. 

Bij alle positieve ontwikkelingen op de markten zou je bijna vergeten dat corona/Covid-19 nog wel degelijk een probleem is. Europa lijkt het ergste achter de rug te hebben, maar in veel landen waaronder de Verenigde Staten blijft het de kop opsteken. Ter illustratie, op één dag wordt gemeld dat New York voor het eerst in vier maanden geen enkele corona dode heeft. Maar tegelijkertijd meldt de staat Florida een record toename van nieuwe gevallen. 

Dit laveren tussen hoop en vrees zal nog geruime tijd aanhouden. Een vaccin tegen corona is er nog niet, hoewel er regelmatig positieve ontwikkelingen lijken te zijn. En de vrees voor een tweede golf is ook aanwezig, wat de tweede helft dit jaar nog wel eens spannender kan maken dan we nu denken. Zeker als je bedenkt dat veel landen nog volop in de “eerste” golf zitten. 

In het beleid zijn we daardoor wel wat voorzichtiger geworden. Er is een verschuiving geweest naar sterkere bedrijven die minder gevoelig zijn voor een recessie. In het vastrentende deel hebben we ook wat risicovolle beleggingen verkocht. 

Aandelen

Ondanks de hogere indexen is het herstel van de aandelenmarkten vooral toe te schrijven aan enkele sectoren die het de afgelopen jaren ook goed deden. Met name de technology sector speelt een grote rol bij de stijging van de markten. Denk aan Apple, Google, Microsoft, Amazon en Facebook. Dit zijn bedrijven die een gezonde balans hebben en weinig tot niet geraakt zijn door de lock-downs in veel landen. In de portefeuilles hebben we hier ook van kunnen profiteren door rechtstreekse aankopen van deze bedrijven of via trackers/fondsen. ASML, de Nederlandse fabrikant van machines voor de chipindustrie,  die we al langer in de portefeuilles hebben, deed het ook goed. 

We hebben onder andere de belegging in Britse aandelen met winst verkocht. (Vanguard FTSE 100 GBP). 

De vraag is hoe zullen de cijfers zijn van bedrijven over het tweede kwartaal/eerst halfjaar en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Voor veel bedrijven zal 2020 een verloren jaar zijn, maar belangrijker zijn de verwachtingen voor 2021. 

Positief is dat de afgelopen maanden Amerikaanse bedrijven ondanks de hectiek op de markten massaal geld opgehaald hebben, zowel in aandelen als in obligaties. Dat betekent dat ze financiële ruimte hebben om de corona-crisis te doorstaan. Bovendien zijn de rentelasten laag door de lage rente. Amazon zette zelfs een record neer voor de VS door te lenen tegen 0,4% rente. Minder positief is dat dit jaar en ook volgend jaar Amerikaanse bedrijven beduidend minder eigen aandelen zullen inkopen. Deze “buy-backs” waren afgelopen jaren een relatief belangrijke factor in de vraag naar aandelen. 

En dan is er nog de presidentsverkiezing in november. Democraat Joe Biden lijkt voor te liggen op Trump. Een overwinning van Biden betekent dat de belasting voor bedrijven verhoogd wordt, van 21% naar 28%. 

We hebben al langere tijd een belegging in goud, via mijnbouwbedrijven in goud. De afgelopen maanden was er een duidelijke stijging door de hogere goudprijs. 

Obligaties

De rente is laag en zal hooguit licht stijgen komende maanden als het economisch herstel het tweede halfjaar duidelijker wordt. Dat maakt het lastig om voor het veilige deel van de portefeuilles aantrekkelijke beleggingen te vinden. 

We hebben twee alternatieve beleggingen opgenomen, die op het snijvlak zitten tussen aandelen/obligaties. Juist die combinatie maakt ze aantrekkelijk voor de huidige omstandigheden, waarbij het onzeker is of en wanneer het het economisch herstel doorzet. 

Cambria Tail Risk ETF. Dit fonds belegt in een portefeuille met Amerikaanse staatsobligaties en puts op de aandelenmarkt. Door een uitgekiende strategie met bescherming tegen koersdalingen zal het fonds met name goed presteren bij een dalende markt. 

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF: dit fonds belegt in een portefeuille van Amerikaanse staatsobligaties en lange call opties op de Amerikaanse aandelenindex. Ook in de dalende markt in maart liet dit fonds een goede performance zien. Onze aankoop vond overigens later plaats. 

De aankopen zijn deels gefinancierd door de helft van de belegging in Mint Tower te verkopen. 

Europa

De landen in Europa werden eerder getroffen door corona dan de VS maar komen er nu ook eerder uit. Ondanks verschillende maatregelen in de landen is er nu overal sprake van versoepeling en meer vrijheid van reizen. De monetaire stimulering in de Eurozone is relatief veel groter dan in de VS. Bovendien heeft Europa in het algemeen al een beter sociaal vangnet, wat ontbreekt in de VS. Waar in de VS het aantal werklozen omhoog sprong de afgelopen maanden is het in Italië verboden om werknemers te ontslaan. 

Naast de steunmaatregelen in landen zelf en de steun van de Europese Centrale Bank wordt er nu ook gewerkt aan een € 750 miljard groot Europees fonds. Dit heeft al geleid tot felle discussies tussen noordelijke en zuidelijke landen over de verdeling tussen leningen/giften maar uiteindelijk zal er wel een compromis gevonden worden is onze inschatting. Dit is dan weer een extra stimulering waar de eurozone van kan profiteren. Wij kijken dan ook met meer belangstelling naar Europese aandelen. Daarbij speelt een rol dat we op termijn een lagere US dollar koers verwachten. De lage rente in de VS is een belangrijke factor die van invloed is op de dollarkoers. Ook de al eerder genoemde mogelijk belastingverhoging in de VS is een risico voor de aandelenmarkt daar. En niet te vergeten, veel Europese bedrijven zijn relatief gezien goedkoop. In de portefeuilles hebben we daarom IT bedrijf SAP en bierbrouwer Heineken opgenomen. 

Vooruitblik 

We zijn gezien de sterk oplopende aandelenkoersen wat voorzichtiger geworden. De zomermaanden met traditioneel lage omzetten zijn wat gevoeliger voor marktbewegingen. Per saldo zijn we niet negatief gestemd, maar met zoveel onzekerheid over met name de ontwikkeling van corona in de VS zijn we liever wat terughoudend. En er staat wereldwijd nog enorm veel geld langs de kant. Bij de huidige lage rentestand is de keuze voor aandelen dan niet zo gek. De spaartegoeden zijn sterk opgelopen en een deel van dit geld zal op enig moment weer in de economie terecht komen. Gevaar is dat corona langer aanhoudt en voor veel mensen de financiële buffers en uitkeringen onvoldoende zijn. Dit is deels al zichtbaar in de sterk oplopende achterstanden in de VS bij betaling van huur en hypotheken. We denken dat uiteindelijk de invloed van de massale steun- en liquiditeitsoperaties sterker zullen zijn en samen met de lage rente zullen zorgen voor groei in de tweede helft van dit jaar en daarna. In vergelijking met de crisis in 2008 is de stimulering nu vele malen groter en sneller. Dat zou moeten helpen om met enig vertrouwen naar de toekomst te kijken. 

Nieuwscijfers financiële markten

Klik hier voor de nieuwscijfers