Maandbericht juni 2020

Algemeen

De maand mei was een goede maand voor aandelen. Het herstel in april zette gewoon door. Positief was dat ook achterblijvende sectoren nu meededen, een positief signaal. Dus niet alleen hogere koersen in technologie en farmacie gerelateerde aandelen maar breder gespreid in onder andere banken, telecom en energie-aandelen.

En dit ondanks weer oplopende spanningen tussen de VS en China. En ook ondanks een sterk oplopende werkloosheid in de VS tot ruim 14%. De piek in de vorige crisis in 2009 lag bij 10%. Dankzij de steunmaatregelen van de Amerikaanse regering hebben trouwens veel werklozen een hoger inkomen dan toen ze nog werkten.

Versoepeling van de lock-down maatregelen in verschillende landen voeden ook het optimisme. Maar meer mensen aan het werk en op reis zorgt voor een hogere kans op besmettingen in de toekomst en mogelijk een tweede uitbraak. De vraag is wel hoe groot de kans is op een tweede besmettingsgolf. En of de zomerperiode daarbij een speciale rol speelt en het aantal besmettingen in de herfst weer oploopt, net zoals bij de bekende griepgolf. Gezien deze onzekerheid lijkt het snelle herstel van de beurzen wat voorbarig.

Aandelen
Na een diepe daling een ongekend snel herstel. Een belangrijke verklaring is de enorme liquiditeitssteun van de Amerikaanse Centrale Bank. In onderstaande grafiek staat de huidige steun (rode lijn) vergeleken met de steunmaatregelen tijdens de vorige crisis. Er waren toen verschillende maatregelen. De grafiek laat zien hoe snel maar ook hoe groot de steun is geweest bij de huidige Covid-19 crisis.

Rente
Ondanks de stijgende aandelenkoersen is de rente in de belangrijkste landen stabiel gebleven. In Nederland en Duitsland nog steeds negatieve rendemente op Staatsleningen. In de VS staat de 10-jaars rente op een historisch dieptepunt van 0,63%. De Amerikaanse Centrale Bank heeft overigens wel gezegd dat ze geen voorstander zijn van negatieve rentes. Wellicht dat ze daarbij ook naar de Eurozone hebben gekeken, want de positieve effecten van de negatieve rente zijn niet al te groot, als ze er al zijn.

Positief is dat veel bedrijven bij het uitbreken van Covid-19 massaal obligaties hebben uitgegeven en kredietlijnen bij banken hebben volgetrokken. Dit maakt ze weerbaarder als de nadelige economische effecten langer aanhouden. Dat is ook een van de redenen dat we ook wat meer vertrouwen in de markten hadden bij de oplopende koersen. Amazon haalde begin juni een bedrag van $ 10 miljard op tegen een historisch laag percentage voor Amerikaanse obligaties: 0,4%. En de vraag van beleggers was zo groot dat ze wel drie keer zoveel hadden kunnen plaatsen.

Het is wel duidelijk dat de lage rente door de coronacrisis langer zal aanhouden. Dat stimuleert ook de vraag naar aandelen.

Effecten van Corona virus niet overal gelijk
De Zuid-Europese landen zijn erg hard geraakt. Effect voor VS is duidelijk minder en een aantal Aziatische landen merken relatief weinig. Verschil wordt veroorzaakt door de timing en mate van lockdowns. Maar ook de samenstelling van de economie speelt een rol.

Met name Italië en Frankrijk hebben veel last van de maatregelen. Er is een duidelijk negatief verband tussen economische groei en strengheid van de maatregelen. Duitsland komt er relatief goed af door wat latere invoering van de maatregelen en ook minder streng dan in landen als Italië, Spanje en Frankrijk. Voor de Zuid-Europese landen is het extra nadelig dat de toerisme sector relatief belangrijk is. Het is de vraag of min of meer gedwongen binnenlands toerisme hetzelfde effect heeft op de bestedingen als de buitenlandse bezoekers.

Vooruitzichten
Met het snelle herstel van aandelen wat ook nog voortduurt begin juni bekruipt ons wel een gevoel van hoogtevrees. Gezien de massale steunmaatregelen en de versoepeling van lockdowns is het niet vreemd dat beleggers weer vooruit durven kijken naar de tweede helft van dit jaar en 2021. Maar in feite is de situatie nog lang niet normaal en dragen we nog lang de financiële lasten van het huidige beleid. Al met al worden wij wat voorzichtiger, wat ook zichtbaar is in de oplopende liquiditeitspositie bij de Medium Portefeuilles.