Liever Europa dan de VS

Liever Europa dan de VS

Vooruitkijkend naar de tweede helft van 2020 is het opvallend hoe vaak Europa genoemd wordt als aantrek­kelijke regio om te beleggen. Zeker in vergelijking met de Verenigde Staten. En er zijn voldoende rede­nen om dichter bij huis te blijven.

Toegegeven, in Europa hebben we geen bedrijven als Apple, Microsoft en Google. Wie breder kijkt, kan niet om Europese aandelen heen. Belangrijk is dat de Covid-19- uitbraak in Europa min of meer bedwongen is. Na soms wekenlange strenge thuisblijfregels in landen als Italië, Spanje en Frankrijk is er nu verrassend snel weer een normalise­ring gaande. Inclusief grensover­schrijdend verkeer. In de Verenigde Staten, waar de uitbraak later be­gon, is de situatie nog heel anders. Op één dag meldde de stad New York dat er voor het eerst in vier maanden geen coronadode was, maar meldde de staat Florida een recordtoename van nieuwe besmet­tingen.

In Californië worden versoepelingen in snel tempo teruggedraaid

Ook de gevolgen van corona zijn in Europa beperkter, door het steviger sociale vangnet wat van oudsher bestaat. Soms gaat het wellicht wat te ver, zoals in Italië waar het bedrijven verboden is om tijdens de coronapandemie mensen te ontslaan. Vergelijk dat met de VS, waar in één maand tijd de werkloos­heid opliep van 3,5 naar boven de 15 procent. Op de markten is de draai naar Europa al zichtbaar als je kijkt naar rendementen in het tweede kwar­taal.

Europese beurzen

Europese beurzen deden het over het algemeen beter als je de Amerikaanse cijfers corrigeert voor de grote stijging van enkele zwaar­wegende technologiebedrijven. Een zwakkere dollar maakt de keuze voor Europa ook makkelijker. Door de lagere rente in de VS is het renteverschil met Europa nu klein. Bovendien zijn de tekorten van de Amerikaanse overheid fors opgelo­pen evenals de staatsschuld. Een lagere dollar is bijna onvermijdelijk.

Amerikaanse aandelen

De stijging van de Amerikaanse aandelen afgelopen jaren werd deels veroorzaakt door de massale inkoopprogramma’s van eigen aandelen. Dat zal zeker dit jaar maar ook in de toekomst behoorlijk lager liggen. En de politiek kan ook een belangrijke rol spelen.

President Donald Trump heeft de winstbelas­ting voor bedrijven fors verlaagd. Opponent Joe Biden heeft al gezegd dat hij een deel van die verlaging zal terugdraaien als hij president wordt. En de kans dat hij in het Witte Huis komt, is volgens de huidige peilingen zeker mogelijk. In Brussel wordt dit weekeinde gesproken over het herstelplan van 750 miljard euro. Dit komt bovenop de stimulering die al gedaan wordt door de overheden en de Europese Centrale Bank. Het zal niet makke­lijk zijn, de noord-zuidverdeling tussen de lidstaten zorgt voor hoog oplopende discussies. Maar zoals gebruikelijk zal er wel een compro­mis gevonden worden. In de wetenschap dat veel Euro­pese aandelen relatief goedkoop zijn, is de keuze niet zo moeilijk.

Bron: Het Friesch Dagblad | 18-07