Maandbericht oktober 2019

September was een goede maand voor aandelen. De aandelenindexen stegen behoorlijk, waarbij opviel dat met name Europa het goed deed. Dat werd deels veroorzaakt door verdere renteverlagingen van de Europese Centrale Bank. Ook werd aangekondigd dat men doorgaat met het opkopen van obligaties in de markt. De boodschap was duidelijk: de rente blijft nog heel lang laag. 

De Nederlandse 10-jaars rente op Staatsobligaties stond ultimo september op -/- 0,43. Vergeleken met een jaar geleden een daling met een vol procent. In Europa is over de afgelopen maanden trouwens Italië de koploper met een daling van meer dan 2% tot 0,86%. 

De rentedaling was niet onverwacht. Economische cijfers uit de Eurozone van de laatste maanden schetsen een wat somber beeld. Daarbij geldt wel dat dit vooral geldt voor de productiesector. De belangrijkere dienstensector laat nog redelijke cijfers zien. De pijn zit hem vooral in de exporterende industrie die te maken heeft met de onzekerheden over het handelsconflict tussen de VS en China. Hierin worden overigens wel wat kleine successen geboekt die de markten tussentijds weer vertrouwen geven. 

De rentedaling die we gezien hebben heeft positieve uitwerkingen op onze Medium en Geavanceerde portefeuille. Een lagere rente betekent hogere koersen. Maar dit gaat niet oneindig door en wij verwachten eigenlijk geen verdere rentedaling van betekenis. 

Stimuleren?

De huidige ECB-president Draghi is bezig aan zijn laatste maand in functie. Misschien dat daarom zes voormalige centrale bankpresidenten het waagden om openlijk kritiek te uiten op het ECB beleid, met steeds lagere en inmiddels ook negatieve rentes. Ook Nout Wellink schaarde zich in het rijtje van zes. Ze wijzen erop dat de reden voor de lage rente en geldverruiming in 2014 de angst voor deflatie was. Maar daar is eigenlijk nooit sprake van geweest. Misschien dat de nieuwe ECB president mevrouw Lagarde wat meer oog heeft voor de critici. Bovendien komt zij van buiten en kan daardoor makkelijker afstand nemen van het tot nu toe gevoerde beleid. 

Maar met de kritiek op de lage rente neemt ook de roep om meer stimulering van overheden toe. Met name in Duitsland is er voldoende ruimte om vanuit de overheid te stimuleren en hetzelfde geldt voor Nederland. Politiek ligt het niet zo makkelijk maar naarmate de druk toeneemt is de kans op meer stimulans vanuit de overheden wel gegroeid.  

Portefeuilles

September is vooral benut om de wegingen van de verschillende beleggingen weer in lijn te brengen. Door koersbewegingen in het kwartaal ontstaan er verschillen die regelmatig bijgesteld worden door kleine aan- en verkopen. Eind van de maand liep Marathon Petroleum op, na een wat teleurstellende koersbeweging sinds aankoop. Door uitspraken van “activistische” aandeelhouders liep de koers fors op tot aankoopniveau waardoor we de beslissing namen om afscheid te nemen van deze belegging. Dat is begin oktober uitgevoerd. 

ASML blijft de sterperformer in de portefeuilles met een koersstijging van rond de 40%. Een eerder koersdoel van Eur 220 is naar boven verhoogd richting Eur 270. We hebben daarom besloten om ASML in portefeuille te houden en zijn daarin niet teleurgesteld. 

We verwachten hogere aandelenkoersen komende maanden

De aandelenmarkten zijn wat onrustig omdat er nu al een lange periode is van per saldo hogere koersen. Door de lage rente wordt echter het rendement op aandelen steeds aantrekkelijker. Dit compenseert ook het risico op de aandelen. We kijken door de huidige fase van onzekerheid heen, die ook deels gedreven wordt door politieke risico factoren. Daarnaast zijn veel beleggers de afgelopen maanden voorzichtiger geworden. Dat is op zich een positief signaal, er is geen sprake van euforie. Bovendien is de  kans groot dat de rente in de Verenigde Staten dit jaar nog verder verlaagd wordt.