Inbreng van eigen middelen voor woning

De belastingdienst geeft duidelijkheid over de inbreng van eigen middelen bij een eenvoudige gemeenschap, ten gunste van de eigen woning (aankoop of aflossing). Regelmatig komt het voor dat een van beide partners bij de aankoop van een gezamenlijk woning eigen middelen inbrengt. Naast het in brengen van eigen middelen bij de verwerving kan het voorkomen dat de gezamenlijk aangegane schuld gedurende de relatie door een van beide partners wordt afgelost. Het inbrengen van eigen middelen bij de verwerving of aflossing kan op twee manieren worden uitgelegd.

Vergoedingsrecht

Indien twee partners een eigen woning hebben aangekocht en beiden volledig hoofdelijk aansprakelijk zijn, kan er door het inbrengen van eigen middelen een vergoedingsrecht ontstaan.

Bijvoorbeeld:
Eén van beide partners heeft een bedrag van € 30.000,00 ingebracht in de eigen woning, hiermee is de woning duurzaam verbouwt. Op het moment van inbreng, ontstaat er een vordering op de andere partner van € 15.000,00. De gezamenlijke aangegane geldlening (in totaal € 200.000,00), waarvoor zij beiden volledig hoofdelijk aansprakelijk zijn, wordt in dat geval voor gelijk delen gedragen. Beide zijn dus hoofdelijk aansprakelijk voor € 100.000,00.

Een andere uitleg is dat de deelgenoten de gezamenlijk dit bedrag, door de eigen inbreng, in een andere onderlinge verhouding dragen. Bij de ene partner is de draagplicht ten aanzien van de gezamenlijk schuld in dat geval groter dan die van de partner die de eigen middelen heeft ingebracht. In het verlengde hiervan geldt dat ook voor de fiscale eigenwoningschuld.

In het voorbeeld:
De draagplicht van de schuld van de partner die geld heeft ingebracht, wordt verlaagd met € 15.000,00. De schuld van de andere partner wordt met € 15.000,00 verhoogd met het vergoedingsrecht. De hoofdelijke aansprakelijkheid van partner 1 is gelijk aan € 85.000,00 en de hoofdelijke aansprakelijkheid van partner 2 is gelijk aan: € 115.000,00.

Conclusie

Herkent u zich in bovenstaande situatie en is er sprake van een eenvoudige gemeenschap, dan is het verstandig om te kijken hoe dit in uw situatie is geregeld. Zolang de partnerschap naar verwachting verloopt zal dit meestal geen problemen opleveren. Vanaf het moment dat er sprake is van scheiding of overlijden, dan kunnen er bij de afwikkeling problemen ontstaat. Deze situaties kunt u ook het beste regelen op het moment dat de verstandhouding tussen beide partners goed is, het is vaak lastig om dit soort zaken te regelen als partijen in onmin zijn of nog erger: al is overleden.

“Voorkom problemen in de toekomst, regel het nu als vrienden”