Interne fondsen

Vermogensbeheer Friesland heeft samen met de verzekeringsmaatschappij Bâloise een tweetal interne fondsen ontwikkeld.

Meer Waarde. & Stabiel


Vermogensbeheer Friesland Meer Waarde fonds

Meer Waarde is een fonds met het hoger risico en meer rendement. U bepaalt het percentage dat u in dit fonds wilt beleggen in combinatie met het Stabiel Fonds.

Beleggingsbeleid
Binnen het beleggingsbeleid voor dit fonds worden bij voorkeur individuele vermogenstitels en soms indextrackers (ETF’s) gebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Verder wordt conform de Moderne Portefeuille Theorie van Harry Markowitz ook gespreid belegd in hedgefunds en/of andere alternatieve fondsen, en in obligatiefondsen en in geldmarkt instrumenten.

Verwacht risico/rendement

Benchmark
MSCI World EUR

Beleggingshorizon
De tijd die u dient te nemen om op een goed gemiddeld rendement uit te komen is 10 jaar.

Rendement

Download hier het informatieblad van ons “Meer Waarde” fonds:
Factsheet Meer Waarde


Vermogensbeheer Friesland Stabiel fonds

Stabiel is het fonds met het lager risico en een lager rendement. U bepaalt het percentage dat u in dit interne fonds wilt beleggen in combinatie met het Meer Waarde Fonds.

Beleggingsbeleid
Vermogensbeheer Friesland belegt in het Stabiel fonds voornamelijk in vastrentende waarden, waarvan het merendeel in obligaties. Verder wordt conform de Moderne Portefeuille theorie van Harry Markowitz ook gespreid belegd in geldmarktfondsen, geldmarktinstrumenten, absolute returnfondsen en fondsen die gemanaged worden op een lage volatiliteit.

Binnen dit beleggingsbeleid worden bij voorkeur individuele vermogenstitels gebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden, soms worden ETF (trackers) gekocht.

Verwacht risico/rendement

Benchmark
Barclays Euro Government Bond 1-3 yr

Beleggingshorizon
De tijd die u dient te nemen om op een goed gemiddeld rendement uit te komen is 5 jaar.

Rendement


Download hier het informatieblad van ons “Stabiel” fonds:

Factsheet Stabiel


Wilt u meer weten over de door ons beheerde interne fondsen?

Bel ons dan even (085–489 56 90).