Beleggingsstrategie

De beleggingsstrategie van Vermogensbeheer Friesland is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie van Harry Markowitz.

Moderne Portefeuille Theorie

Harry Markowitz heeft de Nobelprijs gekregen voor deze theorie. Het uitgangspunt is dat als er in meerdere beleggingscategorieën wordt belegd, dat het risico afneemt.
Risico betekent de mate waarin de portefeuille schommelt, oftewel in waarde stijgt of daalt (in een bepaald jaar, of in de gehele beleggingsperiode).

In onderstaande afbeelding ziet u, dat als u alleen in de blauwe of groene lijn belegt (bijvoorbeeld alleen in obligaties of alleen in aandelen) dat dan de portefeuille meer risico heeft en in dat geval meer in waarde schommelt, dan wanneer u in allebei tegelijk belegd (zwarte lijn).

Schermafbeelding 2014-10-08 om 12.56.32

In des te meer categorieën er wordt belegd, des te minder risico er is. Dat komt omdat elk van de categorieën onafhankelijk van elkaar stijgen en dalen.

Onze visie op vermogensbeheer

In onze portefeuilles zijn de belangrijkste parameters om tot de uitkomst(en) te komen, het verwachte rendement en de daarbij horende standaarddeviatie (gebaseerd op het historisch risico). Hierbij wordt dus impliciet rekening gehouden met de moderne portefeuille theorie alsmede het capital asset pricing model dat mede hierop is gebaseerd. Wij streven naar een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo’n laag mogelijk risico, door een zo optimaal mogelijke spreiding en correlatie toe te passen.

Risico beheersing

Vermogensbeheer Friesland beheerst dus op de eerste plaats de risico’s, waarbij een zo goed mogelijk rendement wordt gegenereerd. En dat is een geheel andere aanpak dan waar de meeste vermogensbeheerders en veel cliënten naar kijken. Doorgaans worden alleen de rendementen van vermogensbeheerders, vrienden en kennissen besproken en wordt er zelden of nooit gekeken naar het risico. Het gros van de beleggingssites en vergelijkingssites van vermogensbeheerders hebben het ook meestal alleen over het rendement. Het maakt veel verschil of je een ravijn over gaat, via een houten bruggetje aan touwen of via een betonnen brug.

Vermogensbeheer Friesland geeft duidelijk aan, met concrete risicocijfers per individuele portefeuille en een duidelijke toelichting daarop, hoe laag de risico’s moeten zijn.

Rendement

De moderne portefeuille theorie van Harry Markowitz zorgt echter niet alleen voor een lager risico, maar ook voor een goed rendement. Het actieve vermogensbeheer van Vermogensbeheer Friesland draagt bij aan extra rendement. Onze Medium Portefeuille is vergelijkbaar met een traditionele neutrale portefeuille (50% aandelen/50% obligaties), maar heeft een beduidend lager risico.

Vermogensbeheer Friesland geeft duidelijk aan welke netto rendementen u kunt verwachten in uw beleggingsadvies.
Dat is Meer Waarde.

Ons beleggingscomité

   

Voor verdere uitleg kunt u contact opnemen met Frank Verhees of Geert Nieuwenhuijse (085 489 56 90).