Beleggingsstrategie

“Vermogensbeheer begint met het inzichtelijk maken van uw gehele financiële situatie”

Een goed gespreide portefeuille is de sleutel tot verstandig beleggen. Profiteer van het uitgebreide palet aan beleggingsmogelijkheden en vermogensoplossingen, waarmee een portefeuille wordt gecreëerd die aansluit bij uw inkomen- en vermogensdoelstellingen. 

In onze portefeuilles zijn de belangrijkste uitgangspunten: 

  • Het verwachte rendement 
  • De bewegelijkheid (standaarddeviatie genoemd) van dit rendement
  • De moderne portefeuille theorie van Harry Markowitz
  • De mogelijke haalbaarheid van uw inkomens- en/of vermogensdoelstelling(en) op basis van de Monte carlo-simulatie

 

Op deze manier kunnen wij een juist risicoprofiel voor u vaststellen.

Onze visie op vermogensbeheer

In onze portefeuilles zijn de belangrijkste parameters om tot de uitkomst(en) te komen, het verwachte rendement en de daarbij horende standaarddeviatie (gebaseerd op het historisch risico). Hierbij wordt dus impliciet rekening gehouden met de moderne portefeuille theorie alsmede het capital asset pricing model dat mede hierop is gebaseerd. Wij streven naar een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo’n laag mogelijk risico, door een zo optimaal mogelijke spreiding en correlatie toe te passen.

Risico beheersing

Vermogensbeheer Friesland beheerst dus op de eerste plaats de risico’s, waarbij een zo goed mogelijk rendement wordt gegenereerd. En dat is een geheel andere aanpak dan waar de meeste vermogensbeheerders en veel cliënten naar kijken. Doorgaans worden alleen de rendementen van vermogensbeheerders, vrienden en kennissen besproken en wordt er zelden of nooit gekeken naar het risico. Het gros van de beleggingssites en vergelijkingssites van vermogensbeheerders hebben het ook meestal alleen over het rendement. Het maakt veel verschil of je een ravijn over gaat, via een houten bruggetje aan touwen of via een betonnen brug.

Vermogensbeheer Friesland geeft duidelijk aan, met concrete risicocijfers per individuele portefeuille en een duidelijke toelichting daarop, hoe laag de risico’s moeten zijn.

Risico betekent de mate waarin de portefeuille schommelt, oftewel in waarde stijgt of daalt (in een bepaald jaar, of in de gehele beleggingsperiode).

In onderstaande afbeelding ziet u, dat als u alleen in de blauwe of groene lijn belegt (bijvoorbeeld alleen in obligaties of alleen in aandelen) dat dan de portefeuille meer risico heeft en in dat geval meer in waarde schommelt, dan wanneer u in allebei tegelijk belegd (zwarte lijn).

Schermafbeelding 2014-10-08 om 12.56.32

In des te meer categorieën er wordt belegd, des te minder risico er is. Dat komt omdat elk van de categorieën onafhankelijk van elkaar stijgen en dalen.

Ons beleggingscomité

Op het gebied van beleggingsonderzoek hebben we overeenkomsten met Credit Suisse en Morningstar. Op basis van onder andere deze research in combinatie met onze Friese nuchterheid, bepaalt het beleggingscomité het beleggingsbeleid en baseert wekelijks hierop haar beleggingsbeslissingen. Elke portefeuille bestaat voor een deel uit obligaties en individuele aandelen, met betrekking tot de aankoop van aandelen zijn duidelijke afspraken gemaakt alvorens deze worden aangekocht. De aandelen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Dividenduitkering is groter dan 3,5%
  • Aandeel heeft meer dan 5 jaar historie
  • Prijs van het aandeel heeft een ‘target up’ van minimaal 20%
  • Voorzichtig valutabeleid
  • Spreiding in sectoren, die aanbevolen zijn door Credit Suisse
  • Spreiding in regio’s, die aanbevolen zijn door Credit Suisse

   

Voor verdere uitleg kunt u contact opnemen met Frank Verhees of Geert Nieuwenhuijse (085 489 56 90).