Ontzorgen

Aanvullend op abonnement zelf regelen, krijgt u een financiële coach, financieel rapport en actualiseren wij periodiek uw financiële huishouding. Persoonlijke financiën zijn vaak een complex geheel van veel variabelen. Wat wij doen is het invoeren van uw ‘schoenendoos’ met allerhande financiële zaken in een geautomatiseerd persoonlijk dossier: Mijn Financieel Dossier voor € 24,75 per maand.

Alles van uw huidige werkgever, eventuele vorige werkgevers, uw privézaken en de rol van de overheid komen in dit dossier bij elkaar. Door geavanceerde software kunnen wij uw gehele financiële situatie onderhouden en optimaliseren, wanneer u dat wenst.

Hierdoor hebt u al uw financiële zaken op een rijtje: inkomen en pensioen, woning en hypotheek, schulden, verzekeringen, sparen en beleggen, inkomsten en lasten. En de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden worden op heldere wijze in kaart gebracht.

Financieel Rapport

U ontvangt van ons niet een moeilijk te lezen dik boekwerk, maar een helder financieel rapport.
Het rapport laat u de onderlinge samenhang van al uw financiële zaken zien en geeft u een totaaloverzicht van uw huidige en toekomstige financiële positie. Zowel van u als uw partner. Kortom, lidmaatschap ontzorgen biedt u:

  • de mogelijkheid duidelijk inzicht te krijgen in uw persoonlijke financiële zaken;
  • de mogelijkheid inzicht te krijgen waar de noodzaak voor productoplossingen aanwezig is;
  • de mogelijkheid inzicht te krijgen in de noodzaak (of niet) van uw bestaande polissen;
  • op basis van uw wensen verschillende scenario’s door te rekenen;
  • op basis van uw klantprofiel het zichtbaar maken wat een passend advies is;

Kosten abonnement ontzorgen

eenmalige invullen € 250,00.
maandelijks abonnement € 24,75

 Veiligheid

Alle gegevens die u in uw financieel dossier invoert blijven uw gegevens. Ze worden veilig opgeslagen en alleen u kunt bij deze gegevens door middel van een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Dat is Meer Waarde.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op (085 489 56 90).