Stappenplan Financiële Planning

In ons eerste gesprek kunnen wij samen met u bekijken of wij uw gestelde vragen kunnen oplossen. Hoe uitgebreid dat zal zijn, kunnen we na een kennismakingsgesprek in overleg met u vaststellen.

U krijgt in ieder geval een compleet beeld van uw huidige positie, waardoor u een betere invulling kunt geven aan het behalen van al uw (financiële) doelstellingen. Het resultaat: een persoonlijke en op uw lijf geschreven plan. Een goed financieel plan is een waardevol hulpmiddel.

Wanneer één aspect in uw leven verandert met gevolgen voor uw financiële huishouding, raakt dat alle andere.

In  zes stappen weet u hoe en wanneer u moet bijsturen.

Doelstellingen

Wij helpen u ons eerst inzicht te krijgen in uw huidige financiele situatie, onder het motto Mijn vermogen, mijn financieel inzicht. Als wij uw financiele situatie in kaart hebben gebracht dan kunnen wij u helpen bij het bepalen van uw financiële doelstellingen. Het gaat hierbij zowel om korte-termijn-doelstellingen als lange-termijn-doelstellingen. Deze wensen zijn belangrijke uitgangspunten voor uw financiële inzicht.

Verzamelen

Samen met u verzamelen alle informatie over uw financiële positie. Het kan daarbij gaan om huidige en toekomstige inkomensgegevens, maar ook om al uw bezittingen en financiële verplichtingen, alsmede de wijze waarop bijvoorbeeld uw pensioen is geregeld. Hierbij nemen wij de tijd om vooral u te leren kennen, zodat wij een duidelijk zicht krijgen op uw levensstijl en uw risicohouding.

Analyse

Op basis van de verzamelde informatie gaan wij na hoe uw financiële lang leven lijn zich verhoudt met uw doelstellingen.

Aanbeveling


Wanneer er een verschil zit tussen uw huidige financiële positie en uw doelstellingen, komen wij met aanbevelingen om dit verschil op te lossen. Deze aanbevelingen bespreken wij met u. Hierbij besluit u welke van de aanbevelingen u wenst op te volgen en hoe u deze aanbevelingen wenst uit te voeren.

Implementatie


Als u dat wenst, kunnen wij uw plan voor u uitvoeren. Dit betekent dat wij met u en daar waar nodig met uw andere adviseurs, zoals uw accountant of verzekeringsadviseur, de beste manier verzorgen om uw plan in daden om te zetten.

Monitoren


Wanneer wij uw plan helpen uitvoeren, zullen wij de voortgang van het plan volgen. Dit kan ook betekenen dat wij op uw verzoek, het plan zullen evalueren naar aanleiding van veranderingen in uw (financiële) situatie. Deze veranderingen kunnen resulteren in noodzakelijke en gewenste bijstellingen.