Financiële Planning

Wederzijds vertrouwen

Voor een goede samenwerking is wederzijds vertrouwen noodzakelijk. Alleen zo komt u tot de meerwaarde die wij voor ogen hebben: de beste oplossing voor onze klant. Over en weer ontdekken we tijdens een eerste gesprek vanzelf of de klik er is. Door te sparren bekijken we hoe we het probleem waar onze klant tegenaan loopt het beste gezamenlijk kunnen oplossen.

Hoe doen wij dat voor u

Wij doen dit door alle relevante financiële gegevens, met behulp van de meest moderne ICT-technieken, in een toegankelijk online financieel model in te voeren. Hierin is steeds de meest recente sociale en fiscale wetgeving geïntegreerd. We kijken naar het gezin, spaargeld, pensioen, werksituatie, bezittingen, eigen woning, hypotheek, beleggingen etc. Vanuit het overzicht dat ontstaat, zie je de financiële lang-leven-lijn. De bezittingen versus de schulden, het inkomen versus de uitgaven. Zo wordt niet alleen de huidige,
maar ook toekomstige financiële situatie inzichtelijk.

Hierop laten we vervolgens toekomstige onvoorziene omstandigheden los

  • Wat als iemand van baan wisselt?
  • Wat als iemand werkloos raakt?
  • Wat als iemand overlijdt?
  • Hoe ziet de financiële situatie er dan uit?
  • Vermogen zelf beleggen of laten beleggen?
  • En hoe kun je daar nu eventueel al op inspelen?

 

Dat is Meer Waarde.

Meer weten? Neem dan contact op (085 489 56 90).