Uw onafhankelijke partner

Eigen inzicht beperkt zich bewust tot inzicht en overzicht van uw financiën als uw onafhankelijke partner. Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar) contractuele verplichtingen hebben, geen producten aanbieden of hierin bemiddelen.

U weet dan ook zeker dat onze dienstverlening 100% onafhankelijk is.

De Filosofie van eigen inzicht

De oprichters van eigen inzicht (voorheen mijngeldabc) zijn van mening dat iedere Nederlander voor een klein bedrag in de maand (meer) grip moet hebben op zijn of haar financiële huishouding en een betaalbaar advies moet kunnen krijgen.

Sinds 1 januari 2013 is de provisie als basis voor het adviestraject vervallen, dit houdt in dat u nu voor elk financieel advies moet betalen. U zult zelf de moeite moeten nemen om uw financiële gegevens blijvend te inventariseren. Van u vraagt dat gewenning en investeringsbereidheid. Dit loont zich op langere termijn. Bij ‘eigen voorbereiding’ komt u in aanmerking voor een korting op de advieskosten bij afname van een financieel product, omdat het de adviseur adviestijd bespaard heeft. Deze uren kan de adviseur u dan niet meer in rekening brengen. En omdat u zelf baas bent over uw financieel dossier, geeft het u de flexibiliteit de markt te verkennen en uw productleverancier te kiezen.

Klantenservice

Voor al uw vragen over de diensten en abonnementen van eigen inzicht kunt u contact opnemen met Vermogensbeheer Friesland:

  • bestellen,
  • abonneren op diensten,
  • facturering,
  • wijzigingen gegevens
  • of een financiële vraag

Dat is Meer Waarde.

Meer weten? Neem dan contact op (085 489 56 90)