Effectenkrediet

Vermogensbeheer Friesland kan u via haar depotbanken een effectenkrediet aanbieden. Zo profiteert u van de extreem lage rente. Het is een eenvoudige manier om snel aan goedkope liquide middelen te komen, indien men beschikt over een effectenportefeuille met voldoende dekkingswaarde. Het effectenkrediet is een krediet tegen onderpand van effecten. Het rentetarief hierop is momenteel zeer laag (Euribor plus 1,5%).

De voordelen zijn:

  • Het rentetarief is veel lager dan bij een persoonlijke lening, doorlopend krediet of hypotheek.
  • Elke bestaande lening kunt u zeer voordelig met uw effectenkrediet aflossen.
  • Er is alleen rente verschuldigd over het opgenomen bedrag.
  • De lening kan altijd worden afgelost, zonder boeterente of andere extra kosten.
  • Het is in veel gevallen zeer voordelig om uw hypotheek om te zetten naar een effectenkrediet.
  • Nu uiterst voordelig: Euribor tarief plus 1,5%. (voorbeeld 3 maands 1,50%)

Uitleg Effectenkrediet

Het bedrag dat kan worden opgenomen (de kredietlimiet) is afhankelijk van een afgesproken maximum en van de dekkingswaarde van de effecten. De waarde van effecten kan stijgen, maar ook dalen. Als de dekkingswaarde daalt onder het bedrag dat is geleend, dan kan het zijn dat u geld moet bij storten. Het rentetarief  is variabel (Euribor plus 1,5%). De dekkingswaarde wordt elke dag berekend op basis van actuele beurskoersen. 

Meer weten? Neem dan contact op (085 489 56 90).