Onafhankelijk | Risicoprofiel – nuttig of afschaffen!

Vermogensbeheerders en banken zijn verplicht om een risicoprofiel samen te stellen die past bij de klant. Dit risicoprofiel geeft aan of u geschikt bent om te beleggen en volgens welk risicoprofiel. Als u onderstaande link opent wordt de lezer, door het Financieel Dagblad, meegenomen naar een discussie over het nut en betrouwbaarheid van het vastgestelde risicoprofiel.

Promovendus ‘Willem Landman’ van Nyenrode Business Universiteit vindt dat we het vaststellen van het risicoprofiel maar moeten laten voor wat het is, omdat banken en vermogensbeheerder zich niet altijd gedragen naar aanleiding van de vragenlijsten. De toezichthouder van de AFM deelt deze mening niet, zijn vinden dat de klant beschermt dient te worden voor zowel ‘verkeerd advies’ als tegen zichzelf.

Wij werken sinds kort met Ockto, een manier van financiële gegevens opvragen die rechtstreeks uit de overheidsgegevens wordt gehaald. Het is een download, die éénmalig kan worden gebruikt (uiteraard alleen mogelijk na toestemming van de klant). Dit betekent dat dit deel van de profilering volledig objectief is, met een minimale kans op fouten voor zowel interpretatie als invoer. Natuurlijk is er altijd nog een objectiviteit met betrekking tot de risicobereidheid van de klant, dit is en blijft een inschatting die we met zorg bespreken en invullen in onze ‘vragenlijst’.

Wij denken door het gebruik van Ockto een veilige keus te maken voor onze klanten. Uiteindelijk is het uw belang, maar indirect ook ons belang, dat u belegt conform een profiel die u het gevoel geeft veilig te beleggen met de risico’s die u kunt en wilt dragen.

Hoe dan ook een interessant artikel uit het Financieel Dagblad

Klik hier voor het volledige artikel
(bron financieel dagblad, 19 augustus 2019)

Voor meer informatie over Ockto, klik dan hier