Beleggingen | Vastrentend

In de portefeuilles heeft het obligatiedeel het dit jaar goed gedaan. Met name in de Medium portefeuilles, die ca. 50% vastrentend beleggen was er sprake van rendementen dit jaar van ca. 8% gemiddeld. Positieve uitschieter was het Franklin Convertible fonds met een rendement van 20%. Maar door de rentedaling dit jaar droegen alle obligatiebeleggingen bij aan het resultaat. Nu veel aanvangsrendementen onder de nul procent liggen beraden wij ons wel hoe we dit verder invullen. U begrijpt dat het weinig zin heeft om een obligatie te kopen met een negatief rendement. Gelukkig zijn er alternatieven die een positief rendement bieden bij een niet te hoog risico.