Beleggingen | Tijdelijke zwakte of recessie

Wie alleen de krantenkoppen leest maakt zich zorgen om de economische situatie. Het handelsconflict tussen de VS en China geeft veel onzekerheid. In Europa komt er een Brexit, maar datum en vorm zijn nog onzeker. De Duitse industrie stagneert en is niet meer de voortrekker van de Europese groei. Maar dat is maar een deel van de werkelijkheid.
Wie wat verder kijkt ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo is de werkgelegenheid in de VS nog zeer sterk. En dat geldt ook voor o.a. Duitsland en Nederland. Het hebben van een baan is ook belangrijk voor het consumentenvertrouwen, en vooral in de VS blijft dat hoog. Dat is ook te zien aan de bestedingen, die goed blijven liggen.

Belangrijk is ook dat de dienstensector niet echt onder druk staat, en die is met een aandeel van 70% veel belangrijker dan de industrie. De Duitse zwakte is deels te verklaren door de achterblijvende auto-industrie.

De zeer lage rente nu is ook niet de beste voorspeller van een recessie. Door vergrijzing wordt er meer gespaard. Bovendien zijn veel nieuwe activiteiten minder kapitaal-intensief dan vroeger. Facebook bijvoorbeeld draait op relatief goedkope computers en is qua investeringsbehoefte niet te vergelijken met oude industrietakken.

De bedrijfswinsten groeien niet uitbundig meer, maar dat wordt in de Verenigde Staten deels veroorzaakt door de grote belastingvoordelen voor bedrijven in 2018. Voor dit jaar is dit een stuk minder. De verwachtingen van beleggers zijn ook wat gedempt, waardoor tegenvallers in winstontwikkeling niet hoeven te leiden tot dalende beurskoersen.

Wereldwijd is er gewoon nog sprake van economische groei, voor dit jaar zo’n 2,5%. En de groei van de VS in het tweede kwartaal kwam wat lager uit, maar is met 2% op jaarbasis nog steeds heel redelijk.