Beleggingen | Algemeen

Meestal gebeurt er niet zoveel in de zomermaand augustus. Dit jaar daarentegen was er voldoende te beleven. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor onrust bij beleggers. In Europa viel de Italiaanse regering. En de Britse regering onder leiding van de nieuwe premier Boris Johnson slaagde er niet in om ook maar een stap verder te komen, terwijl de Brexit datum van 31 oktober steeds naderbij komt.

Wereldwijd was er sprake van een verdere rentedaling en aandelenkoersen daalden gemiddeld met 2%. Alle ogen zijn nu gericht op de Centrale Banken. In de Eurozone zal deze week meer bekend worden over nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank.

De vraag is hoeveel de ECB gaat stimuleren. De rente zal verder verlaagd worden, van het huidige niveau van -0,4% naar mogelijk wel -0,7%. Een verdere rentedaling zou de kosten voor banken doen oplopen, de negatieve rente kost hen nu ca. EUR 7 mld per jaar. Er zou al gesproken worden over compensatie voor de bankensector. Of dat voldoende is om een negatieve spaarrente te vermijden valt nog te bezien.

De rentedaling begint inmiddels extreme vormen aan te nemen. De Nederlandse Staat leent nu voor alle looptijden, van 3 maanden tot 30 jaar met negatieve rentes. De rentedaling dit jaar zorgt overigens wel voor oplopende koersen bij onze beleggingen in renteproducten. Met name in de medium portefeuilles draagt dit bij aan het resultaat dit jaar. Op enig moment zal dit eindigen maar voorlopig houden wij vast aan deze posities.

In de portefeuilles hebben we de liquiditeiten iets laten oplopen door winstneming bij aandelen. Dat biedt ruimte om bij koersdalingen op lagere niveaus in te stappen.