Beleggingen| Aandelen | Vooruitzicht

Aandelen
De aandelenmarkten hebben zich de eerste week van september weer aardig hersteld. De VS en China gaan in oktober weer verder praten. Alle onrust heeft wel invloed gehad op de handelsstromen. Inmiddels is Mexico weer de grootste handelspartner van de VS. Sinds 2015 had China die positie. Een belangrijk argument voor aandelenbeleggingen is dat er eigenlijk geen alternatief is nu de rentes zo extreem laag zijn. In de VS is het gemiddelde dividendrendement nu hoger dan de rente op een 30 jaars obligatie. Afgezien van korte periodes in 2016 is dit de eerste keer sinds de financiële crisis in 2008.
Analisten van Goldman Sachs verwachten in de periode tot 2028 een groei van het dividend per aandeel van de 500 grootste ondernemingen van 3,5% per jaar.

Vooruitzicht
Het beeld is wat veranderd sinds de eerste maanden dit jaar. Toen werd er nog gesproken over verkrapping van het monetaire beleid in de VS en China. De ontwikkelingen rond het handelsconflict leiden nu tot een heel ander beeld, namelijk rentedalingen en verruiming van het beleid. In plaats van tegenwind gaan we nu voor de wind. Als je naar de oorzaken kijkt van recessies in het verleden is er eigenlijk geen enkele factor die nu een rood licht geeft. Belangrijkste is misschien de onzekerheid die gecreëerd wordt door de tweets van president Trump.
Op dit moment hebben we relatief ruime liquide middelen in de portefeuilles, met name door winstnemingen op aandelen. We verwachten dit de komende tijd te gebruiken wanneer we aantrekkelijke koopmomenten zien.

Frank Verhees