Beleggingen | Vooruitzichten

Historische cijfers geven aan dat na een goed eerste halfjaar voor aandelen het tweede halfjaar ook positief verloopt. Daarbij speelt dit jaar een rol dat President Trump in zijn derde ambtsjaar zit, ook een positieve indicator.

De eerste twee jaren van een president gaan vaak gepaard met belastingherzieningen om zijn beloftes uit de verkiezingsstrijd waar te maken, dit hebben we nu ook gezien.

De vraag is wel of de markten niet te ver vooruitgelopen zijn na de stijgingen dit eerste halfjaar. De verwachtingen voor de bedrijfswinsten voor 2019 zijn naar beneden bijgesteld. Dit is eigenlijk al verwerkt in de koersen waardoor de kans op grote tegenvallers klein lijkt. En we moeten de invloed van de lage of zelfs negatieve rendementen op obligaties niet onderschatten. De negatieve rendementen op staatsobligaties werken ook door op bedrijfsobligaties. En beleggers moeten toch ergens heen met hun geld… Dit betekent dat wat duur is, best nog duurder kan worden. En met name in de Verenigde Staten, maar ook steeds meer in Europa zien we de invloed van de massale aandelen-inkoopprogramma’s van bedrijven. Hierbij kopen bedrijven hun eigen aandelen in, deze vraag naar aandelen zorgt ook voor hogere prijzen.

Toch zijn we niet ongevoelig voor de signalen vanuit de markt: rentes zijn laag door minder goede economische vooruitzichten en aandelen staan op of rond recordniveau’s. Ergens wringt dat. Voor onze Medium portefeuilles hebben we het aandelenbelang daarom iets teruggebracht ten gunste van nog relatief aantrekkelijke obligatiebeleggingen. 

Voorlopig gaan we uit van een oplossing in het handelsconflict tussen de VS en China. Onzekerheid is er wel rond mogelijke acties tegen Europa, met name de Duitse automobielindustrie.

Als de rente in de VS daadwerkelijk verlaagd wordt zal dat positief zijn. Ook meer duidelijkheid van de ECB rond een lagere rente in Europa zal een stimulans kunnen geven voor de aandelen. 

Frank Verhees