Beleggingen | De invloed van de Centrale Banken

Op zee is een echte storm te herkennen dat als je denkt dat het niet harder kan waaien de wind toch verder in kracht toeneemt. Wat dat betreft hebben we nu ook te maken met een “storm” voor de rente in Europa. Als je denkt dat het niet lager kan, zakt de rente toch nog. In Duitsland maar ook in Nederland is de rente voor 10-jaars Staatsobligaties negatief. Duitsland plaatste medio juni een 10-jarige Staatslening met een rendement voor de belegger van -/- 0,24%. En beleggers stonden in de rij, er werd voor maar liefst EUR 22 miljard geplaatst. Het maakt ons wat voorzichtiger bij beleggingen in banken en verzekeraars die meer gebaat zijn bij oplopende rentes. Duitse verzekeraar Allianz staat met een positief koersresultaat van ca. 20% daarom op de watchlist om verkocht te worden. 

Op zee is een echte storm te herkennen. Als je denkt dat het niet harder kan waaien, toch neemt de wind nog verder in kracht toe. Wat dat betreft hebben we nu ook te maken met een “storm” voor de rente in Europa. Als je denkt dat het niet lager kan, zakt de rente toch nog! 

In Duitsland, maar ook in Nederland, is de rente voor 10-jaars Staatsobligaties negatief. Duitsland plaatste medio juni een 10-jarige Staatslening met een rendement voor de belegger van -/- 0,24%. En de beleggers stonden in de rij, er werd voor maar liefst EUR 22 miljard geplaatst. Het maakt ons wat voorzichtiger bij beleggingen in banken en verzekeraars die meer gebaat zijn bij oplopende rentes. Duitse verzekeraar Allianz staat met een positief koersresultaat van ca. 20% daarom op de watchlist om verkocht te worden.

Waar vroeger Japan bekritiseerd werd om de lage rente kunnen we nu naar Duitsland wijzen, met rentes al onder het dieptepunt van Japan. Hieronder een grafiek met de rentes in Japan, Duitsland en Zwitserland. Daarbij geldt wel dat Zwitserland een speciale status heeft omdat het nog steeds beschouwd wordt als de meest veilige vluchthaven voor geld. Het gevolg is wel dat geen enkele staatsobligatie daar nog een positief rendement oplevert. 

De verder dalende rente in Europa is in alle landen zichtbaar. Opmerkelijk is dat de Griekse rente nu zelfs gedaald is onder die van de Verenigde Staten. 

In onze Medium portefeuilles hebben we wel geprofiteerd van deze rentedaling door aankoop eerder dit jaar van een belegging in wereldwijde staatsobligaties met een rendement sinds aankoop van ruim boven de 2%. 

Nu de ECB waarschijnlijk haar inkoopprogramma van obligaties verlengd zal dit de rente laag houden. Bovendien neemt de schuldenpositie van Duitsland snel af, het land zit nu al op de EU norm van een schuld van 60% van het nationaal inkomen. Er is overigens wel druk op Duitsland om meer te investeren. Wellicht dat de beoogde nieuwe ECB president Christine Lagarde met een frisse blik kijkt naar het ECB beleid. Je kunt je ook afvragen of verdere rentedalingen zoveel effect hebben op de economie. Mogelijk dat het ook een manier is om de Euro relatief goedkoop te houden om zodoende de exporten buiten de Eurozone te stimuleren. Hierbij is wel enige voorzichtigheid geboden, aangezien president Trump hier ook al op gewezen heeft. Hij kan dit mogelijk gebruiken om de Europese export en met name de Duitse automobielfabrikanten dwars te zitten met hogere importtarieven. 

De situatie in de VS is trouwens anders. Ook hier waarschijnlijk renteverlagingen, maar met een rente die nog ruim boven de nul staat is daar meer ruimte. Ook is de economische situatie daar beter. De groei was de afgelopen jaren heel redelijk, de werkloosheid staat ver onder die van de Eurozone en de Amerikaanse consument staat er goed voor. Dat is onder andere te zien aan de relatief hoge spaarquote van 6%. Bovendien zorgen de hoge aandelenkoersen ook voor een betere financiële positie. Ook de huizenmarkt is gezond, waarbij lagere rentes dit nog verder zullen versterken.