Beleggingen | Markten | Aandelen | Rente

Het goede rendement van april werd in mei weer afgenomen. De oorzaak lag zoals de laatste tijd wel vaker bij de Amerikaanse president. Het voortslepende handelsconflict lijkt zich te verscherpen na nieuwe importheffingen op Chinese producten. Een uitstel van heffingen op auto’s was weer positief. Een Amerikaanse ban op het Chinese Huawei zorgde voor fors lagere koersen bij Amerikaanse en Europese chipsfabrikanten. Ook ASML in onze portefeuilles stond onder druk. Een echte schokgolf was de aankondiging van Trump, dat hij strafheffingen gaat invoeren op alle Mexicaanse importen, als vergelding voor het te makkelijk doorlaten van migranten. Dit is weer een geheel nieuw argument voor importheffingen en staat los van onevenwichtige handelsstromen.

Het is vreemd dat waar eerder president Trump de aandelenmarkten beschouwde als een rapportcijfer voor zijn beleid hij nu van alles roept zonder rekening te houden met de reactie op de markten. Zeker met de presidentsverkiezingen in 2020 zou je verwachten dat dit ook een rol zou spelen.

Zoals wel vaker kwam de redding van de Amerikaanse centrale bank. Voorzitter Powell zei dat de Amerikaanse Centrale Bank klaar staat om in te grijpen als de handelsconflicten een uitwerking krijgen op de economie.

Aandelen
Forse koersbewegingen en per saldo lager. Met name de Amerikaanse technologiefondsen moesten het ontgelden. Op zich zijn de aandelenmarkten niet overgewaardeerd. Maar het is de onzekerheid inzake de handelsconflicten die beleggers kopschuw maakt. Economische cijfers over bedrijfsactiviteit laten een dalende tendens zien. Dit heeft ook zijn impact op de winstverwachtingen, die hoewel nog steeds positief, toch ook wat naar beneden bijgesteld worden.

In de portefeuille hebben we een defensieve beweging gemaakt door winst te nemen op enkele aandelenposities en ons meer te richten op infrastructuur gerelateerde beleggingen. In de medium portefeuille door DWS Invest Global Infrastructure op te nemen, en de andere portefeuille met individuele aandelen uit de sector.

Rente
De Nederlandse 10 jaars rente is voor het eerst sinds 2016 weer negatief, dus onder de 0%. Het kan nog gekker, in Denemarken is de hypotheekrente zelfs nu negatief. Oftewel je krijgt geld als je een lening afsluit. Dat wordt wat gecompenseerd door kosten die in rekening worden gebracht, maar toch. De rentedaling afgelopen maand was wereldwijd, alleen Italië zag hogere rentes. Maar dit was meer het gevolg van de ruzie met de Europese Unie over de begrotingstekorten en de hoge staatsschuld. De Europese Centrale Bank komt begin juni met nieuw beleid inzake het verstrekken van leningen aan de banken en rente. De verwachting is dat er niet veel zal veranderen, de inflatie is nog te laag evenals de economische groei.