Onafhankelijk | Wanneer is er sprake van “ meer dan normaal vermogensbeheer” bij vastgoed.

Bij een investering in vastgoed (grond en panden) is er meestal sprake van ‘normaal vermogensbeheer’. Dan is de beleggingsvastgoed onderdeel van de heffingsgrondslag in box 3.
In box 3 worden eventuele huurbaten en winst op het beleggingsvastgoed bij verkoop niet belast. De kosten, rentelasten, afschrijvingen en een eventueel verlies bij verkoop zijn echter niet aftrekbaar.

Wanneer is beleggen in vastgoed een werkzaamheid?

In artikel 3.91 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001 is bepaald dat onder werkzaamheid mede wordt verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken, het in belangrijke mate zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak of het aanwenden van voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis.

Het begrip ‘normaal vermogensbeheer’ is in de jurisprudentie verder ontwikkeld.
Uit deze jurisprudentie blijkt onder meer dat van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ sprake kan zijn als de particulier een substantieel deel van het administratieve beheer, technische en commerciële beheer van het vastgoed zelf uitvoert. Maar ook de volgende activiteiten kunnen tot het oordeel ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ leiden:

  • Het plaatsen van advertenties;
  • Het oplossen van klachten;
  • Het opstellen van huurovereenkomsten;
  • Het zelf innen van de huur;
  • Het zelf verrichten van werkzaamheden (onderhoud, verbouwen, renovatie) in en aan het pand;
  • Het regelmatig kopen, splitsen en verkopen van vastgoed met snelle winst tot gevolg (het uitponden);
  • Het onderhouden van contacten met partijen in de vastgoedwereld;
  • Het hebben van specifieke kennis en deskundigheid.

Of er sprake is van een situatie van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’, moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten van het concrete geval. Hierbij is het van belang dat het geheel moet worden gewogen. Veelal is één van de hierboven genoemde activiteiten niet voldoende om tot het oordeel ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ te komen.

Wilt u hier meer over weten, kunt u een afspraak maken met André Kamstra financieel planner. 

Artikel FFP Kennis & Actualiteit | 25-03-2019