Beleggingen | Markten | Aandelen | Rente

Markten
Een goed eerste kwartaal hebben we achter ons. Dit ondanks twijfels over de kracht van de economische groei in diverse landen. En natuurlijk de aanhoudende onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China over het handelsconflict. Maar een lagere rente en geruststellende woorden van Centrale Bankiers werkten positief. Bovendien heeft China tijdig stimuleringsmaatregelen genomen die hun vruchten afwerpen. 

Aandelen
Een bijzonder kwartaal, zo mag je de eerste maanden van 2019 wel noemen. Zeker in het licht van de negatieve koersbewegingen eind 2018. Alle aandelenmarkten eindigden fors hoger. De Amerikaanse aandelen hadden zelfs het beste kwartaal sinds 2009, +13%. Koploper was overigens China, die na de forse daling in 2018 de aandelen in 2019 zag stijgen met 24%. Ook belangrijke grondstoffen stegen in prijs, met olie als koploper met een plus van bijna 30%. 

In de portefeuilles hebben we gebruik gemaakt van de stijging om winst te nemen op de positie in IBM. De opbrengst is gedraaid naar Nokia, waarover verder meer in de nieuwsbrief. 

Europa is eigenlijk de achterblijver. Niet alleen omdat de onzekerheid over de vorm van de Brexit speelt, maar ook omdat er een duidelijke tweedeling is. De noordelijke landen doen het naar verhouding redelijk, maar met name Italië en Frankrijk blijven achter. In Italië is ook nog discussie over de begroting en of ze zich wel aan de EU-regels houden. In Duitsland zorgen strengere emissie-eisen voor auto’s voor miljarden aan extra kosten voor de zo belangrijke auto-industrie. 

Rente
De rente is met name de laatste maand dit kwartaal verder gedaald. In Duitsland is de 10 jaars rente op staatsleningen voor het eerst sinds 2016 weer onder de 0% gedaald. De Duitse overheid kon daardoor voor € 2,4 miljard aan obligaties plaatsen bij beleggers met een rendement van -0,05%. Opmerkelijk was dat er veel belangstelling was van beleggers, ondanks het vooruitzicht van een negatief rendement. In Nederland staat de kapitaalmarktrente nog maar net boven de 0%. 

De lagere rente wordt grotendeels veroorzaakt door uitspraken van de Europese Centrale Bank, die aangeeft dat ze voorlopig geen renteverhogingen zien. Er is overigens een verschuiving in het beleid te verwachten.Nu kost het de banken nog 0,4% als ze geld plaatsen bij de ECB. De overweging van de ECB is dat dit banken dwingt om geld uit te lenen in plaats van te stallen bij de ECB. Dit kost de Europese banken op jaarbasis € 7,5 miljard. In feite is het een extra belastingheffing bij de banken. Er zijn signalen dat de ECB overweegt om dit wat aan te passen waarbij banken over een deel van de gelden wel een rentevergoeding krijgen. De ECB kan wat ruimhartiger zijn omdat de vrees voor deflatie minder groot is geworden. Door deze mogelijke beleidsverandering zijn de aandelen van banken opgelopen, wat ook in onze portefeuilles gunstig uitgewerkt heeft op onder meer de positie in ABN AMRO en de andere financials. Dit beleid van negatieve rente van de ECB 

werkt overigens negatief uit op de lange rente, omdat banken meer stimulans hebben om staatsleningen te kopen. Zelfs bij een hele lage of zelfs licht negatieve rente levert het meer op dan 0,4% betalen aan de ECB. 

Verder verwachten we weinig renteverandering in de komende maanden. Het maakt wel onze strategie op inkomsten/ dividend aantrekkelijker omdat beleggers meer op zoek gaan naar direct rendement.  De lagere rente is een wereldwijd fenomeen, ook in de VS staat de lange kapitaalmarktrente weer lager op rond de 2,5%. Vorig jaar was dit nog opgelopen tot ruim boven de 3%. Hoewel 2,5% aantrekkelijk lijkt is het als belegging minder geschikt omdat we ervan uitgaan dat de economische groei in de VS aanhoudt en de rentes eind dit jaar weer hoger staan.