Persoonlijk |Box 3 op basis van werkelijk rendement, komt niet van grond

In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Het vermogen waarover u belasting moet betalen wordt bepaald door de uw schulden af te trekken van de totale waarde van uw bezittingen.

Vermogensrendementsheffing (box 3) op basis van werkelijk rendement, komt voorlopig niet van de grond. In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan dat zo’n stelsel verregaande consequenties heeft voor administratieve lasten van burgers, risico’s op belastingontwijking en de uitvoerbaarheid.

Roep om belasting reëel rendement

Er wordt al langere tijd gevraagd om een belasting op basis van het reële rendement. De Bond van Belastingbetalers heeft hier zelfs een procedure voor aangespannen dat uiteindelijk is aangemerkt als een ‘massaal bezwaar’. Bij de invoering van box 3 in 2001 was het uitgangspunt dat particulieren zonder risico 4 procent rendement konden halen. Volgens de bezwaarmakers is 4 procent al jaren niet meer haalbaar.

Veranderingen sinds 2017

Tot en met 2016 berekende de Belastingdienst een fictief rendement van 4% over uw vermogen. Over deze 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting.
U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw vermogen.

Sinds 2017 is de berekening van het fictieve rendement veranderd. Er zijn drie schijven geïntroduceerd, waarbij vanuit wordt gegaan dat er meer rendement op vermogen wordt behaald naarmate er meer vermogen in het spel is. Ook wordt er bij een hoger vermogen vanuit gegaan dat er meer in beleggingen zit, dan dat er gespaard wordt. Bij iedere volgende schijf wordt er daarom een hoger percentage fictief rendement berekend. Het heffingsvrije vermogen per 2019 bedraagt 30.360 euro.

Berekening rendement op vermogen over 2019

Voorbeeld:

U heeft een vermogen van € 75.000,00

  • Over de 67% van dit vermogen betaalt u 0,13%. Wat overeenkomt met 0,13% van 

€ 50.250,00 = € 65,33. 

  • Over 33% van dit vermogen betaalt u 5,60%, wat overeenkomt met 5,60% van 

€ 24.750,00 = € 1.386,00.

In totaal moet er dus € 65,33 + € 1.386,00 = € 1.451,33 betaald worden, wat weer overeenkomt met een percentage van 1,935 % (1.451,33/75.000*100%).

mail@bennieatsma.nl
06 22 92 89 22