Redenen om optimistisch te zijn over opkomende markten

Na jaren van goede rendementen is 2018 teleurstellend voor deze categorie. Of het nu gaat om aandelen of obligaties, dit jaar is het resultaat tot nu toe negatief. De landen waar het hier om gaat zijn bijvoorbeeld Turkije, Zuid-Afrika, Brazilië, Zuid-Korea, Taiwan. Maar ook Polen en Hongarije behoren tot deze categorie. Het zijn landen die zich eigenlijk nog moeten bewijzen, hoewel je ook vraagtekens kunt zetten of een aantal van deze landen inmiddels de  “Emerging Markets” status niet zijn ontgroeid.

Een van de argumenten om in deze landen te beleggen is de hogere economische groei die ze vaak laten zien. Dat hangt dan weer samen met een groeiende en in het algemeen jonge bevolking. Bovendien is in veel van deze landen een toenemende middenklasse met een consumptiepatroon wat daarbij past. Het is geen wonder dat bijvoorbeeld Unilever heel actief is in deze landen. Deze landen hebben een hogere rente, terwijl bijvoorbeeld de overheidsschulden vaak veel lager zijn dan in het Westen. Ook hebben ze veel geleerd van de valutacrisis eind jaren negentig, waardoor de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal en export veel minder is geworden.

De handelsconflicten vanuit de VS en de oplopende rente en stijgende dollar hebben een negatieve invloed gehad op het sentiment rond de opkomende markten. Inmiddels zijn we op niveaus aanbeland die historisch aantrekkelijk zijn. In feite zijn de waarderingen op crisis-niveau, terwijl daar fundamenteel absoluut geen sprake van is. Met name de valuta’s zijn veel te diep doorgeschoten.

Nu de VS handels tarieven heeft opgelegd en verhoogd voor China en er een akkoord is tussen de VS/Mexico/Canada lijkt de druk af te nemen.

De afgelopen maanden was er veel te doen op het politieke front, met verkiezingen in veel landen. De komende zes maanden speelt dit minder. De wat zwakkere dollar helpt nu ook.

September heeft al een duidelijk herstel laten zien en we verwachten dat dit de komende maanden zal aanhouden voor deze sector.