Beleggen en schenken aan uw (klein) kind

Beleggen en schenken aan uw (klein)kind

Bij een kennismakingsgesprek beginnen we altijd met het in kaart brengen van de financiële situatie van u, maar daarna kijken we direct naar uw wensen en vermogensdoelen. Een vermogensdoel kan zijn dat u wilt sparen voor het aflossen van uw hypotheek, of juist voor het aanschaffen van een mooie caravan. Wat ons de laatste tijd opvalt is dat (groot)ouders hun (klein)kinderen willen helpen bij bijvoorbeeld de kosten van hun studie, het aanschaffen van een eigen woning, maar ook bij het opstarten van een pensioenopbouw.

Sparen tegenover beleggen

Het geld opzij leggen, oftewel het sparen voor later, is van alle tijden. Tegenwoordig zijn daar alleen meerdere mogelijkheden voor dan vroeger. Vroeger boekte je het geld wat ‘over’ was op de spaarrekening en dit banksaldo groeide ieder jaar met een mooi percentage. Tegenwoordig levert de spaarrente niets meer op, er wordt zelfs rente in rekening gebracht door enkele banken. Vele bedrijven en particulieren doen dit nu anders, zij gaan beleggen. Niet omdat ze enorm veel risico willen lopen, maar omdat ze snappen dat het slim is om het anders te doen. Door goede spreiding in de portefeuilles en een goed onderliggend plan kunnen we de risico’s van het beleggen beperken.

Schenken aan uw kleinkind

Zoals ik al eerder schreef is sparen van alle tijden. Tegenwoordig zijn daar alleen meerdere mogelijkheden voor dan vroeger. Vroeger boekte je het geld wat ‘over’ was op je spaarrekening of op de spaarrekening van je kind en/of kleinkind. Wat zijn de mogelijkheden:

-1- Sparen op uw eigen naam en schenken als de tijd daarvoor rijp is

-2- Jaarlijks schenken aan uw (klein)kind en gebruik maken van de schenkingsvrijstelling

-3- Notariële bescherming op het rekeningnummer, welke op naam van (klein)kind staat

Sparen op uw eigen naam en schenken als de tijd daarvoor rijp is

Er kan een beleggingsrekening op uw naam worden geopend en u kunt sparen met een startbedrag. U kunt ook jaarlijks geld bijstorten of onttrekken aan uw beleggingsrekening. Op het moment dat u besluit het geld te willen overdragen aan uw kind of kleinkind kunt u gebruik maken van de vrijstellingen, die daarvoor en op dat moment gelden. Voor studie en aanschaf woning zijn er hogere vrijstellingen die erg interessant kunnen zijn. Op dit moment is er een vrijstelling van iets meer dan € 100.000,00 voor kinderen tussen 20 en 40 jaar als dit bijvoorbeeld wordt gebruikt voor een eigen woning.

Sparen op uw eigen naam en schenken als de tijd daarvoor rijp is

Er kan een beleggingsrekening worden geopend op naam van uw (klein)kind, met u als premiebetaler. Er is een vrijstelling voor uw kind van ca € 5.000,00 per jaar en voor uw kleinkind bedraagt deze ongeveer           € 2.000,00. Zodra het kind 18 jaar wordt heeft het kind volledig toegang tot zijn of haar rekening.

Notariële bescherming op het rekeningnummer, welke op naam van (klein)kind staat

Een rekeningnummer op naam van het kind komt automatisch toe aan het kind op het moment dat hij/zij 18 jaar wordt. Als u dit niet wenst kan er een bij de notaris een notariële akte worden opgemaakt waarin de premiebetaler als bewindvoerder wordt aangetekend, dit kan tot maximaal 23-jarige leeftijd van het kind. In deze akte kunt u ook vastleggen voor welke doelen het geld aangewend mag worden.

Vermogen is geen doel op zich, maar een middel om uw doelstellingen te bereiken.

 

Vera Stilma